Menu

Nieuwe agromilieuverbintenis kan je aanvragen tot 30 november

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Landbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis van het departement Landbouw en Visserij willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket Landbouw en Visserij. Deze verplichte voorafgaande aanvraag is enkel mogelijk tussen 1 oktober en uiterlijk 30 november 2019.

departement Landbouw en Visserij

Welke agromilieuverbintenissen?

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent subsidies voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een landbouwer kan er zich vrijwillig toe verbinden een bepaalde milieuvriendelijke maatregel uit te voeren voor een periode van 5 jaar, startend vanaf 1 januari.

Het departement Landbouw en Visserij sluit onder andere agromilieuverbintenissen af voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), de verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund).

Per maatregel werd een infofiche met de subsidievoorwaarden uitgewerkt.

Aanvraagprocedure: voorafgaande inschrijving via het e-loket

Landbouwers die in 2020 een verbintenis willen starten, moeten tussen 1 oktober en 30 november een aanvraag indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket. Tijdens de aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) gekozen. Dit is de minimumoppervlakte (of het aantal) waarop de landbouwer de maatregel gedurende 5 jaar moet toepassen.

Het departement beoordeelt de aanvragen op basis van het budget dat beschikbaar is voor de maatregel en op basis van de teelt en de oppervlakte. Uiterlijk op 31 december ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer jaarlijks (5 jaar lang) de uitbetaling van de subsidie aan via de verzamelaanvraag.

Wat met aflopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen die eind 2019 afloopt, moeten verplicht melden of ze al dan niet een nieuwe vijfjarige verbintenis vanaf 2020 willen aangaan. Deze landbouwers ontvangen half oktober een e-mail of brief met meer informatie over het hernieuwen van hun verbintenis.

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ze kunnen, indien gewenst, wel een aanvraag indienen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal te verhogen:

  • een uitbreiding van een lopende verbintenis kan enkel voorafgaand aan het tweede of derde jaar van de verbintenis door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis;
  • een vervanging van een lopende verbintenis door een nieuwe vijfjarige verbintenis kan door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal met meer dan 20% te verhogen.

Via de nieuwe tegel 'Verzamelaanvraag zoeken’ op het startscherm van het e-loket Landbouw en Visserij kan je als landbouwer of als volmachthouder controleren of er lopende of aflopende verbintenissen zijn voor een of meerdere agromilieumaatregelen.

Deel deze pagina: