Nieuw werkjaar afgetrapt

22 september 2022

Naar jaarlijkse gewoonte vond op 24 augustus de contactvergadering van de Antwerpse studiekringen plaats. De bestuursleden brachten een bezoek aan VITO in Mol, vergaderden over het vormingsaanbod van de studiekringen en sloten af met een maaltijd.

Kennismaking VITO

VITO is op verschillende domeinen actief. Tijdens het bezoek werd voornamelijk gefocust op remote sensing en op energie, twee zeer relevante thema’s voor de tuinbouwsector. Bij remote sensing gebruiken ze dronebeelden en satellietbeelden om zo info over gewassen te verzamelen. Ze toonden dat ze aan de hand van deze beelden bijvoorbeeld de bloemen van aardbeiplanten kunnen laten tellen door de computer. Op die manier kan er een oogstvoorspelling gemaakt worden. Dit is handig om arbeid te plannen of voor de communicatie met afnemers. Ze kunnen zelfs tot op het niveau van de aren van tarwe inzoomen, deze tellen en de opbrengst van een tarweperceel voorspellen. We merkten dat remote sensing veel toepassingen kan kennen in de veredeling, maar ook om de gewasopkomst na te gaan, ziekten op te sporen …  

Daarnaast werd ons meer verteld over energie en wat ze onder andere doen bij EnergyVille in Genk. Binnen het onderzoeksdomein energie hebben ze immers nog verschillende deelonderzoeksdomeinen. Zonne-energie, opslag in batterijen, thermische systemen, elektrische netwerken, energiestrategieën en markten zijn slechts enkele hiervan. Op de site in Mol hebben ze een diepe geothermie-installatie staan. Per km dat er dieper gegaan wordt in de grond is het water dat opgepompt wordt 30 °C warmer. Het koude water wordt bij geothermie terug naar beneden in de grond gepompt. Het oppompen en terug in de grond brengen van water mag niet te dicht bij elkaar liggen. Om diepe geothermie te kunnen toepassen, is een waterhoudende kalklaag nodig. Dit is vooral aanwezig in de Antwerpse en Limburgse Kempen, waardoor dus niet alle Vlaamse grond geschikt is voor diepe geothermie. Door de hoge energieprijzen werd er ook geïnformeerd naar welke mogelijkheden VITO ziet voor energiebesparing. Men ziet onder andere mogelijkheden in warmtepompen en warmtenetten, twee zaken waar VITO ook onderzoek naar doet en waarvoor je bij hen terechtkan.

Aan de slag!

Na de boeiende toelichting van VITO over hun werking, evalueerden de verschillende tuinbouwkringen hun werking van vorig jaar. Ze wisselden ervaringen uit over vormingen en haalden goede en minder goede punten aan. Daarnaast lichtten we al een tipje van de sluier over het vormingsaanbod van komend jaar en gaven we inspiratie rond enkele thema’s. Met deze bagage start ieder bestuur aan de voorbereiding van het nieuwe programma deze winter. Hopelijk tot op een van de studiekringvergaderingen!