Menu

Nieuw kennisplatform GroentenPrecieS

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De website www.groentenprecies.be verzamelt voortaan alle informatie over precisielandbouwtechnieken in de groenteteelt.

Jan Van Bavel

“Door beredeneerd om te gaan met inputstromen, zonder in te boeten aan rentabiliteit, kan de Vlaamse land- en tuinbouw verder verduurzamen”, klinkt het. Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig. In het Vlaio-project WikiLeeks werken Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven samen aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. Ze testen diverse technieken op proef- en praktijkpercelen om informatie te verzamelen over de bodemtoestand en de gewasontwikkeling. Met die informatie willen ze finaal taakkaarten opstellen waarmee land- en tuinbouwers en loonwerkers preipercelen plaatsspecifiek kunnen bemesten. De verzamelde kennis over de ingezette technologie kan je vanaf nu, samen met informatie over alternatieve sensoren en technieken, vinden op het nieuwe kennisplatform www.groentenprecies.be. De website belicht vier domeinen: gps-sturing, bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken. In elk domein kan je zowel de basisinfo als uitgebreide technische fiches raadplegen. Ook wordt telkens de link gelegd naar specifieke merken en leveranciers. Het kennisplatform GroentenPrecieS bevat ook een overzicht van diverse nieuwsitems en actuele projecten, gerelateerd aan precisietechnologie in de groenteteelt. Binnenkort vind je er ook aankondigingen van demonstraties, workshops en proefveldbezoeken.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: