Nieuw genetisch label voor Belgisch rundvlees

2 december 2021
Bron: gezamenlijk persbericht BWB fokkers, CRV Vlaanderen en Herdbook Blanc-Bleu Belge d’Elevéo

Kwaliteit en efficiëntie zijn nauw verbonden met het Belgisch witblauw ras. Met dank aan het gedegen onderzoek van de universiteiten van Luik en Gent is vastgesteld dat het ras nog vooruitgang kan maken in de homogeniteit van de vleeskwaliteit en vooral in de malsheid van het vlees. Door DNA-analyses te combineren met observaties van karkassen in slachthuizen en uitsnijderijen hebben onderzoekers de genetische test Meat+ ontwikkeld. Dieren met dit label hebben een hogere garantie voor de malsheid van sommige stukken vlees die eerder niet altijd voldeden aan de Belgische kwaliteitscriteria voor witblauw. Dit betekent dat het Belgisch witblauw vlees in de toekomst nog beter kwaliteitsvlees kan leveren.

Op basis van routinematige DNA-analyses in de populatie wordt geschat dat ongeveer 70% van de dieren reeds Meat+ is. Bij de overige 30% is het belangrijk om te weten dat een deel van hen – uit een eerste onderzoek blijkt 60% van deze dieren – hetzelfde kwaliteitsniveau haalt als de dieren met Meat+. Bij een kleine groep dieren is het aantal minder malse stukken vlees variabel en soms matig.

Momenteel voeren de universiteiten samen met de stamboeken en de vleessector in België verder onderzoek uit, samen met een nauwkeurige analyse van de vleeskwaliteit. Dit wetenschappelijk werk maakt het mogelijk om het percentage van deze beperktere groep dieren te verfijnen, maar ook om de waargenomen variaties bij zowel stieren als vrouwelijke vee beter te begrijpen. Voeder, afmestperiode, vervoer, slacht of koeling van het karkas zijn te onderzoeken parameters die een deel van de variatie mogelijks kunnen verklaren.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, hebben de drie stamboeken Belgisch witblauw samen besloten om om in de komende jaren te komen tot een hoger aandeel dieren met een Meat+ label, richting 100%.

Praktisch voor de veehouders

Sinds 1 december kunnen de verschillende KI-organisaties actief met Belgisch witblauw op hun vraag beschikken over de genetische uitslag van hun stieren. Vanaf nu is deze test ook voor vleesveehouders beschikbaar. In de praktijk zullen de witblauwfokkers via de gekende kanalen gebruik kunnen maken van de genetische tests voor Belgisch witblauw bij de universiteit van Luik. Deze test zal, op verzoek en zonder extra kosten, worden toegevoegd aan het bestaande onderzoek voor erfelijke defecten.