Menu

Terug naar Actualiteit >Neem maatregelen om hittestress bij dieren te voorkomen

Alle regio's

Het wordt de komende dagen erg warm. Als de temperaturen hoog oplopen, neem je als veehouder best maatregelen om hittestress bij je dieren te voorkomen.

Voldoende water en schaduw zijn erg belangrijk

Voor de dieren die permanent buiten in de wei staan zoals koeien, geiten, schapen en paarden is een brandende zon uit den boze. Voor schapen is het ook nuttig dat ze geschoren zijn. Wie nu nog zijn schapen moet scheren, doet dat liefst niet in de felle zon, want de dieren zouden kunnen verbranden. Melkgevende koeien zullen de meeste hinder ondervinden van de hittestress.

Dieren op stal

Bij dieren die continu op stal staan, is het belangrijk dat de ventilatie correct kan werken. Controleer je alarm en de noodgenerator op een goede werking. Je voedert de dieren het best tijdens de koelere periodes van de dag, zoals vroeg in de ochtend of ’s avonds. Indien de buitentemperatuur stijgt, moeten de dieren extra water krijgen. Ten slotte is het belangrijk dat er voldoende rust is in de stal, vooral gedurende de warmste periode van de dag. 

Doordat kippen bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid hun warmte niet goed kwijt kunnen, raken ze snel oververhit. Zorg voor extra verkoeling door water te vernevelen bij de inkomende lucht en door eventueel extra ventilatiecapaciteit in te schakelen. Het is belangrijk om voldoende luchtstroom te hebben op kuikenniveau. Dit laatste zorgt er voor dat er ook meer zuurstof bij de kippen komt. Het is best om ook tijdig te stoppen met voederen (eventueel de voederlijnen op te trekken). Dit zorgt voor extra rust in de stal en zorgt er ook voor dat de kippen voldoende drinkwater hebben. Vitamine C toedienen helpt om bij vleeskippen de effecten van hittestress te verkleinen. 

Het is goed om de maatregelen met je bedrijfsadviseur eens door te nemen. Hij heeft wellicht ook tips om onnodige verliezen te vermijden ...

Vergeet ook jezelf niet te beschermen tegen te felle zon.