Menu

Neem eens een stagiair aan boord

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De Vlaamse overheid zet het belang van levenslang leren hoog op de agenda. Iedereen wordt gestimuleerd om zich permanent bij te scholen, en dat hoeft niet noodzakelijk enkel op de schoolbanken te gebeuren. Ook bedrijven kunnen stageplaatsen voorzien, zowel voor studenten in bepaalde opleidingen als voor volwassenen die in een leertraject zitten.

Om de open stageplaatsen bij bedrijven te matchen met stagiairs, werkte de VDAB aan een heuse stagebedrijvenbank waar bedrijven hun leerplek kunnen aanbieden. Deze databank vervangt de WeLP.

Door kandidaten de kans te geven op jouw bedrijf te komen meedraaien, heb je niet alleen twee extra helpende handen (die je weliswaar ook moet begeleiden), maar neem je ook een mooi engagement naar hen toe op. Voor jou is het een manier om al je kennis en kunde over te brengen op anderen. Bovendien zijn de huidige ‘lerenden’, de toekomstige werkenden. Aanwerving is dan nog maar een kleine stap, gezien je weet welk vlees je in de kuip hebt.

Je stageplaats melden kan eenvoudig via een mailtje naar vacatures@vdab.be of een telefoontje naar 0800 30 700. De werkgever moet enkel vermelden om welke functie het gaat en niet langer preciseren om welke periode het gaat. Wanneer de VDAB een werkzoekende heeft die matcht met de stageplaats, contacteert ze het bedrijf en worden de mogelijkheden bekeken. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om IBO, een beroepsinlevingsstage of een opleidingsstage …

Voor de volledigheid vermelden we ook het duaal leren. Ook dit is in heel wat sectoren intussen een veelgebruikt kanaal om jongeren op de werkvloer op te leiden (denk bijvoorbeeld aan groenaanleg en -beheer). Overweeg je om iemand op je bedrijf te laten leren via duaal leren, steek dan zeker je licht eens op bij Eduplus.