Menu

Neem deel aan het project kuiswater

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Kuiswater van pluimveestallen wordt door de Mestbank momenteel gecategoriseerd als een type 2-meststof. Dat betekent dat het water waarmee schoongemaakt wordt voor het uitspreiden momenteel aan dezelfde regels is onderworpen als pluimveemest.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling

Kuiswater van pluimveestallen wordt door de Mestbank momenteel gecategoriseerd als een type 2-meststof. Dat betekent dat het water waarmee schoongemaakt wordt voor het uitspreiden momenteel aan dezelfde regels is onderworpen als pluimveemest. Daarom moet er voor dat water eveneens een analyse aanwezig zijn die niet ouder is dan 3 maanden. De Mestbank en de pluimveesector starten nu samen het project Kuiswater op om na te gaan in welke mater een specifieke regeling kan worden verkregen voor kuiswater en er dan ook een einde komt aan de grijze zone waarin het schoonmaakwater zich tot nu toe bevond. Het dossier kuiswater heeft intussen al een lange weg afgelegd, maar uiteindelijk is er nog geen akkoord over het statuut uit de bus gekomen.

Met dit project is het de bedoeling om aan te tonen dat, op basis van een relevante en voldoende grote analysedataset, er mogelijk naar een forfait voor kuiswater kan worden gegaan. Belangrijk hiervoor is dat alle pluimveehouders, die in de periode tot eind juli hun stal reinigen minstens één staal kuiswater laten onderzoeken bij een erkend laboratorium. Bij de staalname moeten enkele extra gegevens worden meegegeven over het kuiswater (volume van het bemonsterde kuiswater, aantal schoonmaakbeurten waarvan het volume aanwezig is …). De erkende labo’s zijn ondertussen op de hoogte van het project en het staalnameprotocol. De verwerking van de gegevens gebeurt door VITO.

Om deze campagne tot een goed einde te brengen is het cruciaal dat er bij het reinigen van de stallen veel aandacht wordt besteed aan de droge reiniging en het verwijderen van de losgeweekte resten bij het inweken van de stal. Op die manier blijven er minder mestresten achter in het kuiswater.

Het project loopt ondertussen bijna twee maanden. Daarom doen we nogmaals een oproep om gedurende de looptijd van het project een kuiswaterstaal te laten nemen door een erkend labo. Het is ook in het belang van jouw bedrijf en de hele pluimveesector dat we zo veel mogelijk kuiswaterstalen hebben om een werkbare regeling voor het kuiswater kunnen bekomen

Meer informatie

Sector: 
Thema: