Menu

NCD: extra maatregelen voor hobbyhouders en pluimveehandelaars

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vanaf 2 juli legt het Federaal Voedselagentschap strikte voorwaarden op aan alle hobbyhouders van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels in heel BelgiĆ«. De dieren mogen niet worden overgedragen, waarmee men onder meer verkopen, afstaan of uitwisselen bedoelt. Ook het deelnemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen ...) is niet toegestaan. Beide maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen. Een eventuele verlenging is mogelijk, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in ons land. Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan hierboven vermeld, zijn nog steeds toegestaan. Professionele pluimveehouders moeten geen extra maatregelen nemen omdat zij hun dieren moeten vaccineren tegen NCD.

Tot nog toe zijn er bij hobbyhouders tien gevallen van Newcastle disease vastgesteld. Onderzoek  heeft uitgewezen dat het telkens om hetzelfde virustype gaat en dat het virus verspreid werd via de de verkoop van hobbydieren. Binnen de particuliere handel is bioveiligheid nog geen begrip en door de aankoop en verkoop van pluimvee kan het virus heel snel verspreid worden over het gehele grondgebied. De professionele sector wordt daardoor blootgesteld aan een groot gevaar. Mocht het virus op een pluimveebedrijf binnensluipen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom heeft Boerenbond aan het FAVV gevraagd om maatregelen te nemen in de particuliere sector om de verspreiding van NCD een halt toe te roepen. Daarnaast moeten alle pluimveehouders en iedereen die op de pluimveebedrijven komt maximale bioveiligheidsmaatregelen nemen om de ziekte buiten de stallen te houden. Het FAVV heeft op basis van gegevens uit de onderzoeken een risico-evaluatie gemaakt en geoordeeld dat extra maatregelen (zie inleiding) op zijn plaats zijn.

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak. 

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

>> Meer informatie vind je op de website van het FAVV

Deel deze pagina: