rolklaver

Naar een win-win voor natuur en landbouw

25 augustus 2022

Wanneer de financiële druk wegvalt, heeft een landbouwer meer tijd om landschapsherstel met de bedrijfsvoering te verzoenen. De beheerovereenkomsten in het werkingsgebied van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei zijn hiervan een goed voorbeeld.

Bloemenranden: vergoeding van €1772/ha

Een bloemenrand is een ideale vluchtstrook voor kuikens, geeft een boost aan de biodiversiteit en trekt natuurlijke plaagbestrijders aan. Deze plaagbestrijders eten onder meer bladluizen, tripsen en rupsen waardoor de economische drempel om terug te grijpen naar chemische middelen, minder snel of niet overschreden wordt. Dit heeft als gevolg dat de landbouwer minder (of zelfs niet) moet investeren in insecticiden en zo geld kan uitsparen.

Voorwaarden:

  • Inzaaien tussen 1/09/2022 en 1/12/2022 met een bloemenzaadmengeling, gratis verkrijgbaar en besteld door RLML.
  • De strook moet minstens 3m en maximum 12m breed zijn en blijft behouden tot 1/09/2023.
  • De strook wordt niet bemest en er worden geen bestrijdingsmiddelen op gebruikt.
Rolklaver: vergoeding van €1600/ha.

Een perceel met rolklaver is voor akkervogels zoals de kievit de ideale broedplaats. Aangezien rolklaver wordt ingezaaid in het najaar blijven de nesten gespaard van grondbewerkingen. De periode waarin rolklaver begint te groeien valt samen met de eerste kievitsnesten. Kieviten verkiezen deze relatief kale akkers als broedplaats. Vier weken later komen de kuikens uit het ei en staat de rolklaver volop in bloei. Deze bloei ziet er niet alleen prachtig uit, maar zorgt er ook voor dat de kuikens zich volop kunnen voeden met de massa aan insecten die deze bloemen aantrekken. Het voordeel voor de landbouwer om rolklaver in te zaaien zit hem in de stikstoffixatie. Bovendien is rolklaver een eetbaar eiwitrijk gewas voor het vee.

Voorwaarden:

  • De gekozen oppervlakte wordt ingezaaid in het najaar tussen 1/09/2022 en 1/12/2022 met zaad, gratis verkrijgbaar en besteld door RLML.
  • De ingezaaide oppervlakte bedraagt minstens 0,5 ha en maximum 1 ha.
  • De ingezaaide oppervlakte wordt niet bemest en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Het gewas wordt niet geoogst voor 30/06/2023.
Meer info?

www.RLML.be

Lars.Dekeyser@RLML.be
0474 63 12 90