Menu

Naar een emissievrij watersysteem voor trayvelden

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De Nederlandse aardbeienteler Peter van der Avoird is een van de vier ondernemers die deelneemt aan het Vlaams-Nederlandse Interregproject Recupa. Dat wil de emissie van trayvelden voor aardbeien verder verminderen. We gingen kijken hoe Peter dit aanpakt.

Jan Van Bavel

Aardbeiplanten worden in open lucht opgekweekt op een trayveld dat wordt bedekt met plastic. De neerslag die op zo’n veld valt, biedt veel mogelijkheden om hergebruikt te worden in de opkweek van aardbeiplanten. Het grensoverschrijdende Interregproject Recupa (recirculatie zonder uitspoeling of puntlozing tijdens de opkweek van aardbeiplanten op trayvelden) heeft tot doel een gesloten, emissievrij circulair watersysteem voor trayvelden te ontwikkelen, met gebruik van de beste ontsmettingstechnieken. Het wil ook de mogelijke overlopen in de waterkringloop in kaart brengen. Zo hopen de partners van het project (Proefcentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt, ZLTO en Waterschap Brabantse Delta) alle voordelen van een gesloten waterstroom en hergebruik van nutriënten te kunnen optimaliseren en de opgedane kennis te verspreiden, onder meer naar tuinders.

Hiervoor vinden proeven plaats op twee Nederlandse en twee Vlaamse aardbeienbedrijven. Van der Avoird Trayplant uit Bavel (vlakbij Breda) is gespecialiseerd in het opkweken van uitgangsmateriaal van aardbeien en frambozen. “In 2002 begonnen we met de teelt van trayplanten”, vertelt bedrijfsleider Peter van der Avoird, die in 2018 in Nederland werd verkozen tot agrarisch ondernemer van het jaar. Op 56 ha, verspreid over vijf locaties (waaronder de hoofdlocatie Bavel) teelt hij aardbeien (in kassen en op trayvelden) en frambozen.

Trage zandfilter

In Bavel voldoet van der Avoird aan nullozing op het oppervlaktewater. Hij vangt al het regen- en drainwater op in bassins en hergebruikt het op het trayveld, na ontsmetting en reiniging in een biologische zandfilter. “Er zijn veel systemen om je water te zuiveren”, zegt Peter. “Wij kozen acht jaar geleden voor een traag werkende zandfilter omdat die het meest de natuur nabootst. Drie meter diep vind je allerlei nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, maar geen ziektes.” Op het trayveld koos Peter voor een waterafvoer over het betonpad, zodat de ruimte optimaal wordt benut. Het drainwater van het trayveld en de kas wordt afgevoerd naar de vuilwatertank en vandaar naar twee langzame zandfilters. Daarin ontwikkelt zich een sliblaag die verontreinigingen op biologische wijze afbreekt. Het gezuiverde water wordt vervolgens doorgestuurd naar de zuiverwatersilo, waarna het hergebruikt wordt voor tray- en frambozenvelden. Van juli tot december staat het trayveld (1 ha) vol met 420.000 (minitrays) à 740.000 (trays) aardbeienplanten, vooral doordragers. Nadelen van het systeem zijn volgens Peter de grote buffercapaciteit die je nodig hebt en het feit dat de filter in de winter niet werkt omdat hij buiten staat.

Meten is weten

Peter vangt in Bavel al veel meer water op dan wettelijk nodig is. Maar hij werkt graag mee aan onderzoek dat de sector nóg duurzamer kan maken. “Ik wil voorkomen dat er emissies optreden naar het oppervlaktewater. Daarom moeten we blijven vooroplopen om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te minimaliseren. Daarvoor moet je kennis opbouwen. Als sector moeten we stappen zetten naar meer duurzaamheid.” Zo wil Peter weten hoeveel millimeter neerslag het watersysteem moet kunnen bergen en welke invloed koude temperatuur heeft op de werking van een biologische zandfilter. “Die werkt quasi perfect als het gaat om het filteren van alle ziektekiemen, maar bij stevige koude in de winter werkt hij misschien niet meer goed. De filter binnen zetten, past niet overal en is duur. Misschien werkt hij beter als hij ’s winters wordt afgedekt tegen de kou. We moeten zoeken naar simpele oplossingen.”

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: