Menu

Naar een duurzame zuivelsector in Europa

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) organiseerde dinsdag een dag rond duurzaamheid in de Belgische zuivelsector. Tijdens een symposium in het Vlaams Parlement werden de inspanningen van de zuivelsector op het vlak van duurzaamheid onder de aandacht gebracht. Er werd een overzicht gegeven van de ambities, projecten én resultaten die de Belgische zuivelsector de voorbije jaren boekte.

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Met het klimaatakkoord van Parijs, eind 2015, werd geschiedenis geschreven. De uitvoering ervan is voor landen, bedrijven en sectoren een immense uitdaging. Van iedereen zal een behoorlijke inspanning gevraagd worden, ook van de landbouwsector. In het Klimaatbeleidsplan 2021-2030 moeten de maatregelen in de landbouwsector leiden tot een reductie van 26% broeikasgasemissies.

Tijdens het symposium werd de publicatie 'Naar een duurzame zuivelsector in Europa. Ambities, projecten & resultaten in België' voorgesteld. "Met dit factbook willen we feiten en cijfers weergeven, zodat het debat over duurzaamheid kan gestoeld worden op objectieve elementen. Geen veronderstellingen of veralgemeningen, maar nuchtere cijfers", aldus Renaat Debergh, voorzitter van de interprofessionele taskforce duurzaamheid voor de zuivelsector. "Het duurzaamheidsprogramma, de projecten en de inspanningen van de actoren in de zuivelsector weerspiegelen de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatplan." Ook Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker was bij de voorstelling aanwezig.

In de marge van dit symposium zette ook het Koeweidehof de deuren open voor de algemene pers. Het melkveebedrijf van Bart Vanderstraeten en Marijke d'Hertefelt (rechterfoto hierboven) in Merchtem mag gerust worden omschreven als de boerderij van de toekomst.  Bart en Marijke houden 135 melkkoeien. Hun bedrijf staat helemaal in het teken van duurzame zuivel en circulaire economie. proberen op hun melkveebedrijf zo duurzaam mogelijk te werken, en daar komt heel wat technologie bij kijken. Een robot melkt de koeien, de mest van het melkvee wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en gps moet ervoor zorgen dat er tijdens de spuitwerkzaamheden geen overlappingen meer zijn. Het zijn maar enkele van de vele innovaties op dit bedrijf dat dinsdag heel wat journalisten mocht ontvangen.

Deel deze pagina: