Monumenten en begraafplaatsen van WO1 werelderfgoed

28 september 2023

Ondertussen besliste het Unesco Werelderfgoedcomité vorige week dat de Monumenten en Begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog langs het Westelijk Front werden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.

Wat nu?

Wat als je gronden of gebouwen hebt die gelegen zijn naast een Monument of Begraafplaats die is opgenomen? In de aanloop van de discussie werd er op ons aangeven een convenant opgesteld. Dit werd ondertekend door zowel de Vlaamse overheid, de beheerders, de betrokken gemeenten, de provincie alsook de middenveldorganisaties. Daarin werd expliciet vermeld dat een erkenning als Unesco Werelderfgoed bijgevolg geen enkele bijkomende regelgeving, beperkingen of rechten inhoudt, anders dan die voortvloeien uit de vigerende wet- en regelgeving. Indien hier dus een inbreuk wordt gedaan, is dit document van belang om naar terug te grijpen.

Wat met geldende wet- en regelgeving?

Vlaanderen heeft een wetgeving opgemaakt voor dergelijke sites. Bijgevolg zijn er wel gevolgen aan afhankelijk van de ligging van uw bedrijf/gronden. De aangrenzende percelen rond de beschermde Monumenten en/of begraafplaats daar is bij vergunningsaanvraag adviesplicht aan het agentschap van Onroerend erfgoed van kracht. Rond de sites zijn bufferzones aangeduid. Bij de aanduiding van deze bufferzones hebben we getracht zoveel als mogelijk actieve bedrijfszetels uit deze zone te houden. Binnen deze bufferzones op minder dan 100 m van het werelderfgoed is er eveneens een adviesvraag. Buiten deze 100 m en met een constructie meer dan 15 meter eveneens.

Indien vragen rond de sites en de bufferzones, contacteer uw regioconsulent.

https://whc.unesco.org/en/list/1567/