Menu

Mogen tractoren nog carnavalswagens trekken?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De voorbije weken vernam Boerenbond dat de politie slechts onder strikte voorwaarden het trekken van carnavalswagens (en andere praalwagens, bijvoorbeeld in lichtstoeten of bloemencorso's) toelaat. Boerenbond plaatste enkele vraagtekens bij de interpretatie van de politiediensten, maar dat leidde niet tot een aanpassing. Boerenbond hoopt dat de bevoegde ministers op korte termijn klaarheid kunnen scheppen. Het carnavalsseizoen staat immers voor de deur ...

 

Het rijbewijs

Sinds 2008 bepaalt de wetgeving dat voor het besturen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen (ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie, op de weg ernaartoe of bij proefritten met het oog op die manifestaties), een rijbewijs B of G volstaat, ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen. Deze motorvoertuigen of slepen mogen dan wel niet sneller rijden dan 25 km/uur.

De politie is van mening dat een tractor die ingeschreven is als een landbouwvoertuig niet uitsluitend ingezet wordt voor folkloristische manifestaties, waardoor de uitzondering niet geldt. Bijgevolg moet de bestuurder van een tractor die een praalwagen trekt ofwel geboren zijn voor 1 oktober 1982 ofwel beschikken over een rijbewijs van de categorie BE, C1E of CE (afhankelijk van de gewichten en de maximaal toegelaten massa van het samenstel).

De technische keuring

Ook in 2008 werd een uitzondering ingevoegd in het ‘Technisch reglement auto's’. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven zijn praalwagens en motorvoertuigen vrijgesteld van de technische keuring. Maar ook hier stelt de politie dat deze uitzondering niet van toepassing is op tractoren die ook ingezet worden voor landbouw- en bosbouwactiviteiten. Volgens de politiediensten moeten deze tractoren technisch gekeurd worden, omdat ze niet uitsluitend gebruikt worden voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en visteeltactiviteiten. Je moet dat dan ook zo melden aan het keuringstation.

Rode diesel

Voor het gebruik van rode diesel stelt er zich geen probleem, omdat Douane en Accijnzen toelaat dat rode diesel occasioneel gebruikt wordt tijdens folkloristische activiteiten. Ook op de weg ernaartoe is rode diesel toegelaten.

Verzekering

Om verzekeringstechnisch in orde te zijn, meld je steeds aan je verzekeringsmakelaar of agent dat je met je tractor deelneemt aan één of meer carnavalstoeten of andere folkloristische activiteiten. Er moet immers een bijvoegsel bij de polis opgemaakt worden.

Standpunt van Boerenbond en Landelijke Gilden

Boerenbond en Landelijke Gilden betreuren deze zeer strikte interpretatie van de politiediensten. Ze plaatst opnieuw vraagtekens bij een probleem dat een tiental jaren geleden opgelost werd door specifieke wetgeving in te voeren voor de deelname van tractoren aan carnavalstoeten, lichtstoeten, bloemencorso's enzovoort. Boerenbond en Landelijke Gilden hopen dat er snel duidelijkheid komt, zodat de landbouwers en tuinders zonder risico's voor boetes en bekeuringen kunnen deelnemen aan folkloristische activiteiten. Volksvertegenwoordigers Lode Ceyssens en Jef Van den Bergh (CD&V) zullen hierover, op vraag van Boerenbond, een parlementaire vraag stellen in de Kamer. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van de bevoegde ministers.

Deel deze pagina: