Menu

Modelovereenkomsten voor (ver)koop van dieren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Duidelijke afspraken maken bij de koop en verkoop van dieren is belangrijk.

Roel Vaes, Studiedienst Adviseur Rundvee

Bij het verkopen van dieren is het van cruciaal belang om duidelijke afspraken te maken met je handelaar of afnemer. Heel wat discussies omtrent de toestand van dieren, de eigendom van de dieren, de waarde van de dieren, de betaling van de dieren, … kunnen vermeden worden als er op voorhand duidelijke afspraken zijn.

Daarom heeft Boerenbond op vraag van de sectorvakgroep vleesvee modelovereenkomsten opgemaakt die kunnen gebruikt worden bij de koop-verkoop van dieren. Sluitende afspraken worden best op papier gemaakt.  Dit is niet evident in een sector waar nu vaak geen of enkel mondelinge afspraken worden gemaakt. Daarom zijn er naast de modelovereenkomsten ook checklisten gemaakt die als leidraad kunnen gebruikt worden bij het maken van afspraken. Zo hopen we meer transparantie te creĆ«ren voor de veehouders en vooral minder discussies achteraf. Je vindt de bijhorende documenten hieronder. 

Checklist

Modelovereenkomst

 

Deel deze pagina: