Menu

Modder op de weg: op tijd vegen voor veilige wegen

Terug naar Actualiteit
Halfweg september hadden we niet gedacht dat het nog ‘nat’ kon worden. Maar kijk nu, op moeilijke percelen wordt het zowaar te nat om behoorlijk te oogsten. Naast de malaise op het veld krijg je er als landbouwer nog een probleem bij: modder op de weg. Bij oogstwerkzaamheden zijn er voor landbouwers vaak andere zaken die prioriteit genieten. Maar hoe vervelend ook, voldoende aandacht voor propere wegen, kan veel ellende voorkomen.

Tom Destoop, verantwoordelijke Mechanisatie Boerenbond

Door modder op de weg ontstaan geregeld spanningen met buren en omwonenden. Ga hiermee zeker niet lichtzinnig om. Een goede relatie met buurtbewoners kan zeer belangrijk zijn en komt het algemeen imago van onze sector ten goede. Modder op de weg is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Hierbij denken we in de eerste plaats aan auto’s en motorrijders, maar ook voor fietsers kan modder op de weg tot ongelukken leiden, zeker nu het woon-werkverkeer met de fiets toeneemt en elektrische fietsen de snelheid opdrijven. Dit soort functioneel fietsverkeer blijft bovendien ook bij slecht weer op de baan!

Juridisch aansprakelijk

Artikel 7.1. van de verkeerswetgeving regelt deze materie, want het bevuilen van de weg is een gewone verkeersovertreding die ook zonder ongeluk tot een boete kan leiden. Dit artikel moet wel op een redelijke manier worden toegepast. Er kan geen sprake zijn van een overtreding indien blijkt dat de landbouwer de nodige maatregelen nam om de modder op de rijbaan op geregelde tijdstippen te verwijderen.

Als er een ongeval gebeurt en er is een oorzakelijk verband tussen de modderplek – veroorzaakt door de oogstende landbouwer – en het ongeval, dan kan de rechter je ook aansprakelijk stellen voor de schade.

Wanneer oogstwerkzaamheden uitgevoerd worden door een loonwerker, is die in principe zelf verantwoordelijk voor het proper maken van de wegen tenzij anders overeengekomen. De oogsttijd is voor loonwerkers een erg drukke periode. Zet de goede relatie met je loonwerker niet op het spel en maak daarom goede afspraken over het opruimen van de wegen om conflictsituaties te vermijden.

Natuurlijk verwacht de wegcode ook van automobilisten dat ze hun rijgedrag aanpassen aan de omstandigheden van het wegdek. Wanneer een autobestuurder vaststelt dat het wegdek vuil is, moet hij zijn rijgedrag aanpassen, zeker als dit op voorhand werd gesignaleerd. Bij onaangepast rijgedrag draagt ook de autobestuur een deel van de aansprakelijkheid.

Enkele tips

• Probeer zo snel mogelijk na de werken het wegdek proper te maken. Indien nodig, denk er ook aan om tussentijds te ruimen.

• Voorkomen is beter dan genezen. Maak andere weggebruikers attent op de gevaarlijke situatie. Gebruik daarvoor het verkeersbord A51 met een vermelding ‘modder’. Op die manier wijzigt er weinig aan je aansprakelijkheid, maar verminder je wel de kans op een ongeluk. Borden kan je soms gratis gebruiken of aankopen bij de gemeente.

• Gaat het om erg drukke wegen (bijvoorbeeld op het spitsuur), is de vervuiling echt ernstig of komt je eigen veiligheid in het gedrang, verwittig dan de politie.

• Denk bij het opruimen van de weg ook aan je eigen veiligheid! Draag een fluohesje bij het opruimen van de openbare weg.

• Maak goede afspraken met loonwerkers om samen ongelukken te vermijden!

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie