Minister Lyadia Peeters

Minister Lydia Peeters verkent Limburgse melkveehouderij

18 oktober 2021

Minister Lydia Peeters verkent Limburgse melkveehouderij

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken bezocht het melkveebedrijf van Johan Hillen in Helchteren. Johan en Ria melken er samen met zoon Stef een 150- tal melkkoeien. Ondanks dat het bedrijf gunstig gelegen is, lengt de intense verweving met de natuurgebieden in de ruime regio een hypotheek op de ontwikkelingskansen van de familiale landbouw in het gebied.

Minister Peeters trok samen met de familie Hillen op fietsverkenning in de streek. Langs verschillende collega’s van Johan – tevens voorzitter van Boerenbond Limburg – ging het naar de rand van de Vlakte van Peer. Het is in de valleigebieden van de regio dat van oudsher de melkveebedrijven gevestigd zijn. Ze ontwikkelden er mee het landschap. Die valleigebieden – langs bijvoorbeeld de Bolisserbeek hebben ook een ecologische waarde. Verspreid in het agrarisch gebied bevinden zich heel wat habitatgebieden. De afstand van agrarisch gebied in de streek is nooit verder dan 5km. Op sommige plekken werd er bos aangeplant; elders werd bos gerooid om ruimte te maken voor heide. Omdat heide nog gevoeliger is voor stikstofdeposities, betekent dat in die gevallen dat landbouwbedrijven in de buurt nog minder mogen uitstoten.

Terug op het bedrijf kreeg minister Peeters een rondleiding op het bedrijf. In de melkveestal maakten ze kennis met Danno 1096 (v. Danno).De koe won eind vorig jaar de eerste beste boerenmelkkoeverkiezing van Vlaanderen. Ze blinkt uit in exterieur, (levens)productie, uiergezondheid en vruchtbaarheid. Het melken gebeurt op het bedrijf in een 2x12 50°-visgraatstal, waarbij de koeien tussen de achterpoten aangesloten worden. Zeven dagen op zeven wordt er twee keer daags gemolken. In totaal neemt het melken 5 uur per dag in beslag. Gezien de lichamelijke belasting van het melken elke dag, droomt zoon Stef van een nieuwe stal met melkrobots. De onzekerheid die het PAS-dossier momenteel met zich meebrengt, zorgt ervoor dat die dromen voorlopig in de koelkast blijven. Als familiaal bedrijf ligt de blik verder dan de huidige onzekerheid. De hoop is dat er vroeg of laat weer ontwikkelingsruimte komt maar Johan betreurt de huidige impasse. “Als melkveehouders leveren wij aan Danone. Danone ondersteunt boeren die willen investeren in milieuvriendelijke technieken voor lokale energieproductie of ecologische kunstmestvervangers. Maar boeren durven hun vergunningen niet aanpassen omdat ze een weigering riskeren. De huidige impasse blokkeert milieuvriendelijke innovaties in de sector.” De minister toonde begrip voor de situatie van de Limburgse melkveehouders en stelde dat bij plannen voor verder natuurontwikkeling in de streek de mogelijke effecten op de landbouw telkens grondig moeten geanalyseerd en meegenomen worden.