Minister Demir selecteert Zwinstreek als kandidaat-landschapspark

14 januari 2022

Vorig jaar lanceerde de minister van Omgeving en Natuur een projectoproep rond Nationale en Landschapsparken.  Zonder juridisch kader en duidelijke doelstellingen in deze, kregen gebiedscoalities de kans om zich kandidaat te stellen.

Via een jury werden hieruit voor elk type park  7 kandidaten geselecteerd die (met financiële steun) een concreet plan mogen uitwerken en indienen. Hieruit worden later per parktype telkens drie kandidaten weerhouden.

 In West Vlaanderen kwamen, niet zonder discussie en in diverse overlegvormen, drie projectvoorstellen naar voren.  De drie kandidaat-landschapsparken situeren zich met name in de Westhoek ‘Van bergen tot zee’ , Bulskampveld en de Zwinstreek. Ernaast diende Natuurpunt zonder enig overleg nog een vierde kandidatuur voor een nationaal park ‘Brugse Polder’ in.

 Elk voorstel kreeg een juryrapport en aanbevelingen, maar enkel de Zwinstreek is geselecteerd voor de volgende fase, met name een concreet projectvoorstel uitwerken en indienen in het komende jaar.

Dit betekent wellicht veel inspanningen en overleg om daar de land- en tuinbouw (en sierteelt)sector te vrijwaren van extra beperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar ook om daar te zoeken naar kansen voor een ge-eigende economisch verantwoorde agrarische sector. We volgen samen met de lokale afdelingen en contacten dit uiteraard nauw op.

Maar de niet-geselecteerde kandidaten zijn wellicht niet helemaal uit het zicht verdwenen. De gevormde coalities hebben teksten, ontmoetingen en lobbywerk verricht. Ook al is het niet via de projectoproep  landschapsparken, we mogen verwachten dat het verzamelde materiaal stof tot nieuwe discussies zal vormen en men andere projectkansen zeker zal grijpen. Met andere woorden ook daar (Westhoek/Bulskampveld)  zal de alertheid, de betrokkenheid en de lokale visieontwikkeling met betrekking tot de land- en tuinbouw absoluut noodzakelijk zijn. Ook daar zal de inbreng  en de vertegenwoordiging van lokale bestuursleden en besturen Boerenbond een belangrijke uitdaging blijven hebben.

Contact Boerenbond met betrekking tot Landschapspark Zwinstreek : Astrid.deneire@boerenbond.be

Voor de andere gebieden, contacteer je regioconsulent.