Varken bron Unsplash

Minister Crevits kondigt Vlaams crisispakket varkenshouderij aan

11 oktober 2021

Dat de varkenshouders erg barre tijden doormaken door de aanhoudende te lage prijzen voor varkensvlees in combinatie met de sterk gestegen kosten is een understatement. Boerenbond heeft de voorbije tijd dan ook bij de verschillende overheden herhaaldelijk en sterk aangedrongen op ondersteuningsmaatregelen. Nadat federaal minister van Landbouw Clarinval de vrijstelling of het uitstel van sociale bijdragen en de vrijstelling van de bijdrage voor het sanitair fonds besliste, kondigde Vlaams minister van Landbouw Crevits vanmorgen nu ook aan dat de Vlaamse regering alvast 16 miljoen euro uittrekt om de varkenshouderij te ondersteunen. De focus ligt hierbij, naast de tussenkomst in een aantal vaste kosten die de varkenshouders hebben, ook op die bedrijven die geïnvesteerd hebben in milieuvriendelijke stallen.

In haar persbericht stelt minister Crevits dat de Vlaamse regering erkent dat de varkenssector in crisis verkeert en dat de situatie dermate kritiek is dat crisismaatregelen nodig zijn om de financiële positie van ruim 3800 gezinnen in Vlaanderen te beschermen en tegelijk de transitie naar een meer duurzame productie mogelijk te maken. Minister Crevits geeft aan dat ze met de 16 miljoen euro die de Vlaamse regering heeft uitgetrokken, voor een stuk wil tegemoetkomen in de vaste kosten die varkenshouders hebben. Ook zullen specifiek bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Daarnaast zullen alle varkenshouders gestimuleerd worden om sterker in te zetten op kwaliteitslabels die sterk inzetten op dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo kunnen ze een lokale meerwaarde creëren door zich te onderscheiden op het vlak van kwaliteit. Om ook de burger te overtuigen om voor Vlaamse en seizoengebonden producten te kiezen, zal minister Crevits samen met VLAM extra aandacht geven aan de promotie hiervan.

De minister geeft aan dat de Vlaamse regering beseft dat dit maatregelenpakket van 16 miljoen euro de crisis niet zal oplossen, maar stelt dat de gehele keten zich zal moeten engageren om de problematiek aan te pakken. Ze kondigt ook aan dat er volgende week een vervolg komt op het overleg met de totale varkensketen dat op 13 september laatsleden plaatsvond. Daar zullen de sectorvoorstellen voor een weerbaardere varkenshouderij verder worden besproken.

Hoewel we beseffen dat de verliezen die de sector momenteel lijdt, vele malen groter zijn, kan dit budget samen met andere ondersteuningsmaatregelen op korte termijn toch een stukje zuurstof aan onze varkenshouders bieden. Het is ook goed dat, op ons aandringen, dit budget vooral gaat naar de ondersteuning van de cashpositie van onze varkensbedrijven met speciale aandacht voor die bedrijven die door investeringen in milieu en dierenwelzijn met zware leningslasten zitten.

Boerenbond organiseert op woensdag 20 oktober om 13 uur een webinar voor de leden-varkenshouders. Daar zal meer duiding gegeven worden over de besluiten van het ketenoverleg met de minister dat volgende week doorgaat en waar een actieplan voorligt dat de sector structureel moet versterken. Tijdens het webinar zullen ook de Vlaamse ondersteuningsmaatregelen toegelicht worden.

Crisis varkenshouderij op de Europese Landbouwraad

Vandaag en morgen vindt er een Europese Landbouwraad plaats. Minister Crevits zal er op onze vraag ook de varkenscrisis aankaarten en vragen naar een extra ondersteuningspakket voor de varkenshouderij. Het gaat over de toestemming van de Europese Commissie om het activeren van 'uitzonderlijke maatregelen' in de varkenssector, zoals ook het geval was tijdens de Ruslandcrisis in 2015 en 2016 voor verschillende sectoren. Op die manier kan een betere marktwerking gecreëerd worden voor de varkenshouders en kan de sector ook gerichter ondersteund worden. Ook vrijwillige productiebeperking in de varkenssector moet op tafel komen te liggen, aldus minister Crevits.