Minder antibiotica en gezondere dieren dankzij coaching

18 augustus 2022

Nadat de eigenaar van een Oost-Vlaams vermeerderingsbedrijf gecontacteerd wordt door een klant die aangeeft dat de gezondheid van de biggen die hij geleverd krijgt ondermaats is, schiet hij onmiddellijk in actie. Samen met zijn dierenarts contacteert hij DGZ om het probleem onder de loep te nemen. Caroline Bonckaert, regiodierenarts bij DGZ, krijgt al snel een vermoeden van de onderliggende oorzaak.

Een varkenshouder die zijn biggen aankoopt op een Oost-Vlaams vermeerderingsbedrijf is niet langer tevreden over de kwaliteit van de biggen die hij geleverd krijgt. Al van bij de aankomst op zijn bedrijf doen de biggen het slecht en bijna 15% sterft in de eerste 40 dagen na het transport. Bovendien heeft de varkenshouder heel wat extra kosten voor het behandelen van de dieren.

Tijd voor actie

Omdat hij vindt dat het zo niet verder kan, gaat de varkenshouder een gesprek aan met de eigenaar van het vermeerderingsbedrijf. Deze onderneemt onmiddellijk actie en contacteert DGZ om hem, samen met zijn bedrijfsdierenarts, te begeleiden naar een betere gezondheid van de biggen. Tegelijk wil hij van de gelegenheid gebruikmaken om het antibioticagebruik op zijn bedrijf te bespreken, want hij heeft al langer de indruk dat dat veel te hoog ligt. Hij vindt het namelijk uiterst belangrijk om gezonde en weerbare biggen te kunnen leveren en zo een goede relatie te kunnen onderhouden met de afnemers van zijn biggen.

Wanneer Caroline Bonckaert, regiodierenarts bij DGZ, ter plaatse gaat, ziet ze de problemen bevestigd: de algemene toestand van de biggen is slecht, er zijn problemen met roetbiggen en het antibioticagebruik is hoog. Al snel vermoedt Caroline dat PRRSv mogelijk een rol speelt in de problematiek van dit bedrijf. Want PRRSv vermindert de afweer van biggen en maakt ze gevoeliger voor bijkomende infecties. Behandeling met antibiotica heeft dan weinig zin. Het is de onderliggende oorzaak – PRRSv – die moet worden aangepakt. Om zeker te zijn dat PRRSv wel degelijk een van de oorzaken is, spreekt Caroline een aantal acties af met de varkenshouder en zijn bedrijfsdierenarts.

Inzicht dankzij coaching en PRRS-Monitor Biggen

Als eerste bespreekt Caroline met de veehouder een aantal preventieve maatregelen die hij kan nemen. Zo besteedt hij vanaf dan onder andere meer aandacht aan het gebruik van injectienaalden. Door regelmatig van naald te wisselen – minstens per nest – beperkt hij het risico op verspreiding van infecties. Ook het vaccinatieschema van de zeugen nemen ze onder de loep. Daaruit blijkt dat niet alleen de biggen maar ook de zeugen onvoldoende beschermd zijn tegen PRRSv. Daarom wordt er een aangepast vaccinatieschema opgesteld dat beter afgestemd is op de behoeften van het bedrijf.

Tot slot adviseert Caroline om te starten met de PRRS-Monitor Biggen. Dit is dé ideale tool om inzicht te krijgen in de PRRSv-status bij de biggen in de biggenafdeling. Ongeveer een maand nadat de varkenshouder gestart is met zijn nieuwe manier van werken, voert hij samen met zijn bedrijfsdierenarts de eerste PRRS-Monitor Biggen uit. Het effect van de nieuwe aanpak op dit bedrijf blijkt al direct uit de resultaten: de circulatie van het virus in de biggenafdeling is sterk afgenomen.

Dankzij de snelle en kordate aanpak van de varkenshouder en zijn dierenarts is de gezondheid van de biggen er flink op vooruitgegaan. De infectiedruk van PRRSv in de biggenafdeling is veel lager en wordt verder nauw opgevolgd dankzij de PRRS-Monitor Biggen. Roetbiggen komen niet meer voor en de technische prestaties van de biggen zijn duidelijk verbeterd. Bovendien is het antibioticagebruik aanzienlijk gedaald.

Tevreden over de geboekte vooruitgang beslist de veehouder om de afnemer van zijn biggen en diens bedrijfsdierenarts uit te nodigen om de resultaten aan te tonen. Zo kan hij de koper ervan verzekeren dat hij nu wél gezonde biggen zal leveren die goed presteren en quasi geen medicatie nodig hebben. Dankzij de open communicatie, de coaching en de goede opvolging door de varkenshouder en zijn bedrijfsdierenarts zijn zowel de verkoper als de afnemer erop vooruitgegaan.

Haal meer uit je bedrijf met minder antibiotica

De dierenartsen-coaches van DGZ hebben een ruime ervaring en voeren geregeld bedrijfsbezoeken uit op vraag van bedrijfsdierenartsen en veehouders om tweedelijnsondersteuning te bieden om de bedrijfsproblemen te beheersen of op te lossen. AB Coaching heeft bovendien een gunstig effect op het antibioticagebruik. Vanaf nu kan je als veehouder een beroep doen op deze coaching, de nieuwe dienst waarmee DGZ bedrijven coacht naar gezondere dieren, minder ziekte-insleep en -verspreiding op het bedrijf en verantwoord antibioticagebruik.

Arsia, de Waalse zusterorganisatie van DGZ, lanceerde de nieuwe dienst AB Coaching op de beurs van Libramont in aanwezigheid van David Clarinval, vicepremier en minister van Landbouw. Wegens het belang van deze dienst voor een duurzame en gezonde Belgische veehouderij, nam de minister graag het peterschap van AB Coaching op.

Wil jij ook meer uit je (rundvee-, pluimvee- of varkens)bedrijf halen met minder antibiotica? Neem dan contact op met DGZ om samen met een van onze AB Coaches te bespreken wat AB Coaching voor jouw bedrijf in petto heeft: 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be. Alle info over de dienst AB Coaching door DGZ vind je op www.dgz.be.

Charlotte Brossé, DGZ