MilkBE publiceert nieuw duurzaamheidsrapport

14 okt
De verduurzaming van de hele zuivelsector is een topprioriteit van MilkBE. Dit blijkt uit het nieuwste duurzaamheidsrapport dat de brancheorganisatie publiceert.

Al sinds 2014 volgt de zuivelsector de verduurzaming op binnen de drie schakels van de keten: op het melkveebedrijf, tijdens het transport en binnen de verwerking. Niettegenstaande de deelname vrijwillig is, neemt meer dan 96% van alle Belgische melkveehouders deel. Gemiddeld neemt een melkveehouder 20 van de 42 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven, waar dit er in 2014 nog maar 9 van de 35 waren. Melkveehouders hebben de voorbije jaren grote inspanningen geleverd op verschillende vlakken, zoals dierenwelzijn, energie, milieu en water, Onder andere 39% van de melkveehouders produceert zelf duurzame energie, 60% van de melkveehouders heeft een koeborstel in de stal, 52% gebruikt alternatieve waterbronnen en 61% vervoedert nevenproducten uit de voedingsindustrie (zoals bierdraf of bietenpulp).

Deze inspanningen zijn ook zichtbaar in de vijfjaarlijkse studie naar de koolstofvoetafdruk van rauwe melk, die de voorbije 20 jaar met 30% is gedaald tot ongeveer 0,93 kg CO2-eq./kg rauwe melk. Naast het inventariseren en opvolgen van verduurzaming is de duurzaamheidsmonitor ook een belangrijke tool in het sensibiliseren en benchmarken van individuele melkveehouders en zuivelverwerkers ten opzichte van het nationale gemiddelde.

Hergebruik van water

Naast de melkveehouderij, worden ook diverse parameters op niveau van de zuivelverwerking opgevolgd, zoals brandstofverbruik (-10% sinds 2011) en de uitstoot van de melkophaalwagens. Zo voldoet bijvoorbeeld 84% van de ophaalwagens aan Euronorm 6, de strengst mogelijke uitstootnorm. Binnen de verwerking zelf wordt de CO2-uitstoot opgevolgd (-30% 2011-2020) en daalden het energie- (-24%) en waterverbruik (-34%) per liter verwerkte melk in 10 jaar tijd stevig. Daarnaast wordt er de laatste jaren ook duidelijk ingezet op waterhergebruik en komt ongeveer 35% van het gebruikte water uit alternatieve bronnen zoals opgezuiverd afvalwater, water uit melk of regenwater.

MilkBE blijft zich verder inzetten op de verduurzaming van de zuivelsector en wil zo bijdragen aan de realisatie van de Europese Green Deal, die een leidraad zal vormen voor de komende activiteiten. Daarnaast werkt MilkBE aan een grondige upgrade en digitalisering van de duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat (met onder andere methaanreducerende maatregelen) en dierenwelzijn. Verder bewijst het stijgende budget voor investeringen (137 miljoen euro in 2020) binnen de zuivelindustrie dat de innoveren en verduurzaming zich ook in deze schakel nog zal verderzetten.