Milcobel gaat CO2-uitstoot lokaal compenseren via Claire

21 december 2021

Zuivelcoöperatie Milcobel sluit als eerste Belgische onderneming aan bij startup Claire en gaat voortaan ook een deel CO2-uitstoot lokaal compenseren via Belgische duurzame landbouwprojecten. Claire staat voor ‘Clean air’ en wil bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren samenbrengen met partners die CO2 kunnen reduceren, vermijden of opslaan.

Claire werd opgericht door Bart Vercoutere, Johanna Huylenbroeck, Joris De Keijser en Noah Janssen. Samen met de Bodemkundige Dienst van België en Boerenbond werd nagedacht en een sterke standaardmethodiek ontwikkeld. Deze werd samen met een wetenschappelijk adviescomité uitgewerkt voor landbouwpraktijken en gebouwen. Milcobel is de eerste Belgische onderneming die ervoor kiest om een deel van zijn CO2-uitstoot lokaal te compenseren via carbon farming. Zo steunen ze lokale boeren in hun duurzaamheidsinspanningen. De landbouwers die aan carbon farming doen gaan bewust op een andere manier aan de slag met hun weilanden en akkers, zodat er meer koolstof in de bodem opgeslagen wordt.

CO2-neutrale kaas

Nils van Dam, CEO van Milcobel, licht het als volgt toe: “Tijdens ons traject van CO2-neutrale Brugge Kaas onderzochten we reeds de mogelijkheden om een deel van de CO2 via lokale projecten te compenseren. De reden is duidelijk:  lokale compensatie heeft een hogere maatschappelijke waarde voor onze coöperatie omdat onze leden ook een extra vergoeding kunnen ontvangen voor hun inspanningen. Tot recent waren er geen lokale aanbieders van CO2-compensatieprojecten met die lokale meerwaarde, die het bovendien ook aantrekkelijk maken voor onze boeren. Intussen heeft de jonge startup Claire een heel interessant model rond lokale carbon credits ontwikkeld: het is simpel, transparant en voor ons het belangrijkste: onze melkveehouders kunnen zelf ook maatregelen nemen die CO2 reduceren en een extra vergoeding ontvangen hiervoor.”

Lokale partner

Claire doet aan matching, voor de tonnen CO2 die worden gekocht, wordt er telkens een lokaal project gezocht dat deze stikstof zal reduceren, vermijden of opslaan. Voor de eerste honderd ton die Milcobel wil compenseren, worden ze gekoppeld aan het melkveebedrijf van hun coöperanten Kris en Ginny Heirbaut in Temse en de Dormaelswinning in Herk-de-Stad. “Omdat een bedrijf lokaal compenseert, kunnen ze dat project ook zelf bezoeken. Dat is enorm krachtig. Het zorgt ervoor dat geheel het ‘klimaat- en CO2-gebeuren’ niet langer een ‘ver-van-mijn-bed show’ is, het maakt het tastbaar en concreet”, zegt Huylenbroeck.

Sector zet stappen

Een recente studie van de  KU Leuven toonde aan dat de Vlaamse melkveehouders de voorbije 20 jaar reeds 30% CO2-reductie per liter melk gerealiseerd hebben. Daarnaast bestaat een potentieel om bijkomend via carbon farming 5% CO2 extra per liter melk in de bodem op te slaan. Concrete maatregelen die melkveehouders kunnen nemen zijn bijvoorbeeld gebruik van groenbedekkers, gebruik van gras-klaver of luzerne, inbrengen van compost of stalmest en het aanplanten van houtkanten.

Bron: Claire en Milcobel

Meer weten over carbon farming?