Mijn seizoenarbeider krijgt een fiscaal aangifteformulier, en nu?

4 oktober 2022
We zijn in gesprek met de FOD Financiën en het kabinet om het nodeloos versturen van aangifteformulieren te vermijden.