sdf

Metingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater

Met het nieuwe teeltseizoen komt ook een nieuw spuitseizoen eraan. Gewasbeschermingsmiddelen zijn essentieel om onze gewassen te beschermen tegen onkruiden, ziekten en plagen. Jaarlijks krijgen we echter ook heel veel meldingen van aanwezigheid van deze middelen in oppervlaktewater. Vooral bij herbiciden, die in het begin van het teeltseizoen worden gebruikt, zijn er heel wat overschrijdingen van de norm.


Sinds enkele jaren krijgen we via de VMM op regelmatige basis een overzicht van de overschrijdingen van de toetsingswaarde van gewasbeschermingsmiddelen voor de drinkwaterwinning. In West-Vlaanderen wint De Watergroep heel wat drinkwater uit oppervlaktewater, en in die regio’s wordt intensief gemeten. Als het ruw water dat ze innemen een teveel van een aantal actieve stoffen bevat, kunnen ze het water onvoldoende zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Dit gaf de voorbije jaren al meermaals aanleiding tot een innamestop van water in verschillende bufferbekkens van de drinkwatermaatschappij.
Naast de intensieve bemonstering in de drinkwaterwingebieden doet de VMM ook metingen op diverse waterlopen in Vlaanderen. Sommige regio’s worden daarbij intensiever bemonsterd in het kader van gebiedsgerichte acties. Zo loopt momenteel een project in het afstroomgebied van de Rivierbeek/Hertsbergebeek, waar de voorbije jaren in de meetpunten op de Ringbeek grote overschrijdingen werden vastgesteld. Die regio zal dan ook dit jaar verder extra bemonsterd worden door VMM.
 

sdf