Menu

Met een hart voor boeren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Op zaterdagmiddag was Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege te gast tijdens het landbouwpraatje.

Zaterdagmiddag ging voorzitter Sonja De Becker in gesprek met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, tijdens het dagelijkse landbouwpraatje op de Boerenbondstand op Agriflanders.

De verwachtingen ten aanzien van deze Vlaamse regering zijn, ook in de laatste maanden van de legislatuur, nog hoog. “Een heel belangrijk dossier is dat van de opvolger van het Landbouwrampenfonds”, haalt Sonja De Becker aan. De minister verduidelijkt: “Het fonds is in zijn huidige vorm niet langer houdbaar. Er komen almaar meer rampen, wat ervoor zorgt dat een weersfenomeen nu veel minder snel wordt erkend als ramp. De omschakeling naar een brede weersverzekering, zal in het voordeel van de boeren zijn.” Sonja De Becker dringt erop aan dat nog deze legislatuur rond te krijgen. Net zo dringend is MAP 6. De Europese Commissie heeft dat weliswaar al goedgekeurd, maar de strenge krijtlijnen moeten nog omgezet worden in Vlaamse regelgeving.

Zelfs al heeft de Afrikaanse Varkenspest Vlaanderen nog niet bereikt, toch is het een onderwerp waaraan vandaag niet kan worden voorbijgegaan. Sonja De Becker: “Wij verwachten dat er werk gemaakt wordt van het jagen op everzwijnen, zodat het risico beperkt wordt dat de Afrikaanse varkenspest zou overslaan naar Vlaanderen en naar onze professionele varkensbedrijven.” Het zwaartepunt van deze acties ligt natuurlijk op federaal niveau, maar de minister benadrukte dat toch ook Vlaanderen zijn steentje bijdraagt. “Ik ben erg blij dat we de varkenssector tegemoet kunnen komen bij het betalen van de Rendac-factuur.”

Boerenbondjournalist Jacques Van Outryve vroeg de minister of ze het niet moeilijk vond om te besturen vanuit de spreidstand tussen haar bevoegdheden landbouw en natuur. “Voor de landbouwers heeft dat geen enkel nadeel”, meent de minister. “Sowieso zouden in een Vlaamse regering de minister van Landbouw en die van Natuur toch nauw moeten samenwerken en compromissen sluiten. Het gaat nu sneller om die te zoeken, aangezien beide bevoegdheden bij eenzelfde persoon zitten en ik dus weet waar de gevoeligheden liggen. Voor mezelf is het natuurlijk niet evident. Ik wordt vaak aangesproken door de ene kant, dat ze het gevoel hebben dat ik enkel werk voor de andere kant en omgekeerd.” Voor de Boerenbondvoorzitter maakt het niet zo veel uit of deze posten bij dezelfde Vlaamse minister zitten of niet. “Beide opties hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste is dat we een minister hebben met een hart voor boeren en voor de land- en tuinbouwsector, iemand die met de sector vooruit wil. Dat heeft Joke Schauvliege zeker en vast en daar wil ik haar voor bedanken.”

Bedankingen waren er ook voor de gedeputeerden van Landbouw uit alle Vlaamse provincies, en in het bijzonder voor Alexander Vercamer (foto, links onder), die na meer dan 30 jaar in de Oost-Vlaamse deputatie nu ere-gedeputeerde is. De gedeputeerden hadden eerder die ochtend een rondleiding op de beurs gekregen. Voorzitter De Becker greep de gelegenheid aan om het belang van de provincies nog eens extra te benadrukken: zowel voor de land- en tuinbouwsector als voor het Vlaamse platteland is de provincie een cruciaal beleidsniveau.

Deel deze pagina: