Menu

Met de tractor door Asse rijden is niet simpel

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Bedrijfsgilde Asse nodigde de burgemeester, landbouwschepen en commissaris uit voor een tractorritje door Asse.

Lien Vandebrouck, regioconsulent Boerenbond

Op 17 september organiseerde bedrijfsgilde Asse een tractorrit. Burgemeester Koen Van Elsen, schepen van Landbouw Peter Verbiest en Fred Scrayen van de politie mochten mee in de cabine voor een ritje door Asse. Tijdens deze rit konden ze met eigen ogen zien dat het voor een tractorbestuurder niet altijd eenvoudig is om zich een weg te banen door de gemeente.

Knelpunten in kaart

Het bestuur van bedrijfsgilde Asse kreeg zowel van leden als bestuursleden die met de tractor door Asse rijden geregeld opmerkingen over de obstakels die ze ervaren. De invoering van een tonnagebeperking, geparkeerde wagens, paaltjes, laaghangende takken … Het kunnen obstakels vormen als je er met een tractor voorbij moet. Bedrijfsgilde Asse nodigde daarom de burgemeester, de schepen van Landbouw en de Fred Scrayen van de politie uit om vanuit de tractorcabine te ervaren hoe een rit door Asse kan verlopen. Het bestuur stippelde een rit uit waarop deze knelpunten aan bod kwamen. De rit ging langs straten met een tonnagebeperking. Zo werd duidelijk dat sommige landbouwers niet anders kunnen dan door het centrum te rijden. Dit zou kunnen worden vermeden door een uitzondering te maken voor landbouwvoertuigen. Vervolgens werd de weg verder gezet en werd de doorgang belemmerd, bijna onmogelijk gemaakt, door geparkeerde auto’s langs de ene kant en een paaltje aan de andere kant. Door het verplaatsen van het paaltje of het te vervangen door een ‘biggenrug’ zou ook dit obstakel weggewerkt kunnen worden. Tot slot leidden ook bomen langs de weg tot een probleem, spiegels worden beschadigd of lading gaat verloren. Door het regelmatig onderhouden van het groen met een minimale hoogte van 4 m langs de wegen, zou ook dit probleem van de baan zijn.

Vervolg

Na de rondrit begrepen de passagiers zeer goed dat het voor tractorchauffeurs niet eenvoudig is om door Asse te rijden. Zij toonden begrip voor de knelpunten en willen rekening houden met de suggesties die in de nabespreking aan bod kwamen. Na de tractorrit bezorgt de bedrijfsgilde een nota met de gesuggereerde oplossingen aan de gemeente. De gemeente zal de bedrijfsgilde op de hoogte houden van de maatregelen die zij al dan niet zal nemen. De bedrijfsgilde bedankt de burgemeester, schepen en commissaris om rekening te houden met de aangehaalde opmerkingen.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: