Menu

Mestverwerkingscertificaten tijdig overdragen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Ben jij verplicht om mest te verwerken? Check dan nu je certificatenrekeningen, want de mestverwerkingscertificaten voor 2017 moeten ten laatste op 30 september overgedragen zijn naar de certificatenrekening van dat jaar. Overdrachten die je te laat overdraagt, tellen niet meer mee.

Persbericht Mestbank

Voldoen aan de basismestverwerkingsplicht

De Mestbank heeft bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2017 eind juni laten weten hoeveel mest ze moesten verwerken en dus hoeveel mestverwerkingscertificaten (MVC’s) ze op de certificatenrekening van 2017 moeten hebben. Wie ook mestverwerkingscertificaten van 2018 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestverwerkingsplicht van het jaar 2017, moet ze ten laatste op 30 september overdragen via het Mestbankloket.

Verwerkingsplicht door overname van NER’s

Wanneer je nutriĆ«ntenemissierechten (NER’s) verwerft door een overname op voorwaarde van verwerking van bedrijfseigen mest, moet je de mest ofwel exporteren ofwel naar een verwerkingsinstallatie voeren. Ook in dit geval moeten er jaarlijks voldoende MVC’s op je MVC-rekening staan. Anders dan bij de basisverwerkingsplicht, mag je in dit geval geen MVC’s van 2018 naar de certificatenrekening van 2017 overdragen.

Je vindt een actueel overzicht van je MVC’s op de certificatenrekening van 2017 op www.mestbankloket.be, zoek naar 'MCV'.

Deel deze pagina: