Menu

Mesttransport en gps

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
De regelgeving rond het transporteren van mest wordt voortdurend strenger en de Mestbank voorziet steeds meer maatregelen om dit alles te controleren. Bij de invoering van MAP 6 is beslist dat ook alle burenregelingen naar land- of tuinbouwers die één of meerdere percelen hebben in gebiedstypes 2 of 3 gebruik moeten maken van een dergelijk AGR-gps-systeem.

Bart Vleeschouwers

Bij de definitieve uitwerking van deze beslissing werd als bijkomend alternatief ook het gebruik van een vereenvoudigd systeem, de AGR-gps-app op de smartphone, toegelaten.

Burenregeling

Tot augustus 2020 moesten enkel erkende mestvervoerders beschikken over een AGR-gps-systeem op hun mesttank-tractorcombinatie waarmee ze vloeibare mest transporteren.

Een burenregeling gebeurt per definitie met eigen transport en wordt niet uitgevoerd door een erkend mestvoerder. Vanaf augustus 2020 is het nu ook verplicht om bij de uitvoering van burenregelingen naar landbouwers met percelen in zone 2 en 3 minstens over de alternatieve AGR-gps-app te beschikken. Dit is ook van toepassing wanneer het uitsluitend om een burenregeling gaat naar percelen gelegen in gebiedstype 0 of 1 van dergelijke landbouwers.

Omdat deze app momenteel nog maar door enkele ontwikkelaars wordt aangeboden en de noodzaak de eerste maanden er nog niet is, raden we aan om nog even de kat uit de boom te kijken en af te wachten of er nog bijkomende systemen op de markt komen. Wie er nood aan heeft, krijgt dan immers meer keuzemogelijkheden. Het installeren van een app duurt maar een paar minuten. Wie dat in de loop van januari doet, is nog perfect op tijd voor het nieuwe bemestingsseizoen in 2021.

De AGR-gps-apps moeten worden goedgekeurd door de Mestbank. Voor zover ons bekend is, zijn er nog maar een drietal erkenningen gebeurd. De komende weken komen er misschien nog enkele bij. Boerenbond volgt deze ontwikkeling van zeer nabij op.

Werkwijze niet evident

Voor de start van elk transport moet een vervoerder een nieuwe ‘transportcyclus’ opstarten in de AGR-gps-app. Vanaf dan gaat er om de paar minuten een signaal naar een ‘gps-dienstverlener’ die op zijn beurt de gegevens doorstuurt naar de Mestbank. Op die manier kan men bij de Mestbank gedurende de hele cyclus opvolgen waar precies de transporteur zich bevindt. Als de laatste mest gelost is, geeft men dan een ‘einde cyclus’-signaal in en het programma stopt.

Het installeren van de app gaat snel, maar het opstarten van een AGR-gps-app vraagt wel nog wat administratie en die moet in orde zijn om te kunnen starten. Begin hier dus zeker tijdig aan en wacht niet tot de ochtend van het eerste transport!

Als de gps of de app om een of andere reden buiten gebruik zijn, volgt er ook weer een hele papierwinkel om toch nog te kunnen rijden, maar daar vertellen we meer over in een dossier in januari.

Tot nu toe werden enkel erkende vervoerders met deze verplichting geconfronteerd, maar door de uitbreiding van regelgeving zullen heel wat ‘gewone’ landbouwers ook in aanraking komen met deze technologie. Het verdient zeker voldoende aandacht om goed te starten want ‘fouten’ zijn bij de Mestbank niet echt welkom.

Misschien goed om hier te vermelden, is dat alle transporten van vloeibare dierlijke mest naar akkerlandpercelen in gebiedstype 2 en 3, uitgezonderd grasland en percelen met een blijvende teelt, in de periode na 1 augustus tot het einde van de jaarlijkse toegelaten bemestingsperiode steeds moeten gebeuren door een erkend vervoerder. Je kunt van deze verplichting vrijgesteld worden als je als landbouwer een vrijstelling hebt verkregen na een positieve bedrijfsevaluatie. Voor de volledigheid moeten we nog vermelden dat dit ook geldt voor eigen mest naar eigen grond! Deze maatregel is echter niet nieuw en is al van toepassing sinds 1 augustus 2019!

Apps vergeleken

In Boer&Tuinder 2, die op 14 januari verschijnt, vergelijken we de apps die op dat moment worden aangeboden. Zo zal iemand die aan deze nieuwe verplichting onderworpen is beter kunnen kiezen met welke aanbieder hij in zee gaat. Hou dus zeker dat dossier in de gaten als je met mesttransporten van en naar derden te maken hebt, ook als het om burenregelingen gaat. Als je niet zolang kunt wachten, kan je heel wat bijkomende en gedetailleerde informatie vinden op de website van de Mestbank.

www.vlm.be

 

 

Meer informatie

Sector: 
Thema: