Menu

Mercosur – Michel en Ducarme overleggen met Agrofront

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Het Agrofront bepleit een Belgisch veto tegen het handelsakkoord dat eind juni werd bereikt tussen de EU en de Mercosurlanden Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Op 11 juli werd een delegatie van het Agrofront ontvangen op de Wetstraat 16, de ambtswoning van de premier.

Pieter Verhelst, lid Hoofdbestuur

Tijdens het overleg met het kabinet van premier Michel en minister van landbouw Ducarme lichtte voorzitter Sonja De Becker de impact op de Vlaamse land- en tuinbouw toe en vroeg ze dat België zich op alle fronten verzet tegen het akkoord zoals het nu voorligt.  De bijkomende druk op de markt bedreigt onze pluimveehouders, rundveehouders en suikerbietentelers. En ook de dreigende dubbele standaard stuit tegen de borst. We zullen de komende maanden de beleidsmakers op alle niveaus bij de les houden en blijven aandringen op een njet.

Dubbele standaard onaanvaardbaar

Er viel politieke wil te noteren om zich uit te spreken tegen het handelsakkoord als hierover overeenstemming kan worden gevonden tussen de regio’s. Vanuit Boerenbond benadrukten we de samenhang met de komende discussies over het Europees Meerjarig Financieel Kader en het budget dat daarin nog voorzien zal worden voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook de discussie over de toekomstige invulling van het GLB is een belangrijk element in het geheel. 

Het handelsakkoord met Mercosur is op zich onaanvaardbaar. De door de Commissie voorgehouden eenmalige extra ondersteuning van 1 miljard euro is een doekje voor het bloeden en vervalt in het niets ten opzichte van de structurele openstelling van de Europese markt. Maar daarbovenop een korting op het GLB-budget én een veel strengere invulling van het GLB is helemaal de wereld op zijn kop. De EU kan niet tegelijk de concurrentie opvoeren met een landbouwmodel dat haaks staat op het Europese landbouwmodel en daarnaast de eigen reglementering strikter invullen én minder ondersteunen. Een Europese landbouw- en voedingsmarkt op twee snelheden is onaanvaardbaar, voor boeren én voor burgers en consumenten.

Op politiek niveau zegt men zich bewust te zijn van deze samenhang en zet men in op het behoud van het GLB-budget en in het geval het Mercosur akkoord toch wordt goedgekeurd sluitende controles en een structurele bijkomende ondersteuning van de sector in plaats van de voorgestelde éénmalige extra ondersteuning.

Lange mars

De Europese besluitvorming rond Mercosur zal zijn tijd nemen en moet nu de lange mars door de instellingen. Het politieke akkoord dat eind juni werd bereikt, moet eerst tot in detail uitgewerkt worden op papier en in de verschillende talen vertaald worden vooraleer het kan voorgelegd worden aan de Raad van ministers en het Europees Parlement. Die kunnen enkel voor of tegen stemmen en geen wijzigingen meer aanbrengen. In een tweede ronde moeten ook nationale en regionale parlementen instemmen met het handelsakkoord. Maar het kan al voorlopig in werking treden na groen licht op Europees niveau.

In tussentijd zetten we druk op alle niveaus. Zo staat een overleg op de agenda met alle ministers die mee de beslissing moeten nemen. Later deze maand spreken we premier Michel zelf nog. Ook minister Reynders die uiteindelijk als bevoegd minister mee het besluit moet nemen in de Raad van ministers ontvangt ons binnenkort. Ministers van landbouw Ducarme en Van den Heuvel spreken maandag Europees Commissaris voor landbouw Hogan over het pakket extra ondersteuning en het sluitend maken van controles.

Ook met onze Europese parlementairen gaan we dit najaar het gesprek ten gronde aan. Dat zullen we doen in samenwerking met onze Europese collega’s en met onze Europese koepelorganisatie COPA. Het verzet tegen het handelsakkoord met Mercosur zal een lange en volgehouden inspanning vragen van intense politieke contacten. Ten gepaste tijde zullen we dit protest ook op andere manieren maken. 

Maar we rekenen er op dat ook anderen hun stem laten horen want dit akkoord is niet alleen voor de landbouwsector een slecht akkoord. Er is storm gelopen tegen het handelsakkoord met Canada (CETA) en een eventueel handelsakkoord met de VS (TTIP) is uiteindelijk zelfs van tafel verdwenen. De bedreiging die uitging van deze akkoorden vervalt in het niets bij de bedreiging die uitgaat van het Mercosur akkoord. Met dit akkoord wordt het Europese landbouw- en voedingsmodel en het voort estaan van de familiale landbouw in Europa fundamenteel bedreigd.