Melk- en vleesveehouders bundelen krachten in actuavergadering

3 december 2021

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de studiekring Melkveehouders regio Leuven eind november haar actuavergadering. Om duiding te geven bij de politieke en syndicale actua nodigden we Hoofdbestuurslid Guy Vandepoel uit om als ‘Wetstraatwatcher’ zijn blik op de politieke ontwikkelingen te geven. Veel van deze ontwikkelingen hebben mogelijk impact op zowel melk- als vleesvee. Daarom besloten de beide studiekringen om de krachten te bundelen en op 25 november een gezamenlijke vergadering te houden.

We stelden vast dat de politiek sterk wordt beïnvloed door de media en dat heel wat dossiers vaak tot een juridische zaak worden gemaakt. De focus lag vooral op de PAS-problematiek, de strijd tegen klimaatverandering en de rol die rundvee hierin kan spelen, we blikten vooruit naar het GLB vanaf 2023 en gaven een stand van zaken van het politieke proces rond MAP 6.

Na een korte pauze gingen we meer praktisch aan het werk. Hoe kan je als rundveehouder het best inspelen op de veranderende omstandigheden van zowel wetgeving, prijzen en kostenstijgingen? Er zijn immers zoveel dossiers die een impact kunnen hebben op een bedrijf dat veehouders door de bomen het bos niet meer dreigen te zien.

Daarom is het interessant om in beeld te brengen welke elementen net sterktes of zwaktes zijn van je eigen (familie)bedrijf en waar de mogelijke kansen en bedreigingen zitten. Zo kan je bepalen waarop jouw bedrijf zich het best focust om weerbaar te zijn in een snel veranderende wereld. Bekijk je graag samen eens welke zaken voor jouw bedrijf van tel zijn? Contacteer dan zeker je technisch consulent!