Menu

Meldpunt voor schade aan runderen door zwerfvuil

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Veel rundveehouders die de voorbije weken gras gemaaid en maïs ingezaaid hebben, vonden blikjes of ander zwerfvuil op hun percelen. Wanneer blikjes bij het maaien of hakselen tot scherpe deeltjes verpulverd worden en zo in het ruwvoer terechtkomen, veroorzaken veel dierenleed. Als een dier dit ‘scherp’ in de maag krijgt, leidt dat vaak tot sterfte en dus een economisch verlies voor de veehouder.

Uit een recente enquête bij meer dan vijfhonderd veehouders in Nederland en Vlaanderen blijkt dat het probleem van weggegooide blikjes en ander afval een enorme impact heeft. Daarom heeft minister Schauvliege een meldpunt opgericht waar veehouders runderen kunnen registreren die door ‘scherp-in’ gekwetst of overleden zijn. Het doel is via dit meldpunt een beter beeld te krijgen van de kostprijs van zwerfvuil – meer specifiek van drankblikjes – op het platteland. Het belangrijk dat veehouders problemen met zwerfvuil registreren bij dit meldpunt, ook al betekent deze melding niet dat de overheid hier een financiële vergoeding tegenover zet.

Je vindt het meldpunt via deze link  Je kunt een digitaal formulier invullen als een dier door scherp-in overleden of gekwetst is. Je vermeldt hierbij de gemeente van je bedrijfszetel en je landbouwernummer, maar ook de leeftijd, het type en het geslacht van het dier. Daarnaast kan je wat facultatieve gegevens invullen, zoals de geschatte dierenartskosten en de precieze doodsoorzaak.

Ook Boerenbond blijft strijden tegen zwerfvuil. De zwerfvuilactie met bordjes van vorig jaar wordt dit jaar voortgezet. Wil jij een bordje plaatsen? Neem dan contact op met je consulent.