Menu

Meldpunt voor everzwijnen in de Demerstreek

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Het werkingsgebied van wildbeheereenheid (WBE) Demerdal beslaat een oppervlakte van ruim 4000 ha met de Demer als centrale as. Het gebied gaat van Aarschot tot Diest en van Herselt tot de E314-autosnelweg. In het kader van potentiële schade aan landbouwgewassen door everzwijnen richtte de WBE recent een meldpunt op.

Nick François, regioconsulent 

Wettelijke verplichting

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 ‘houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend’ stelt onder andere in artikel 55 dat de erkende WBE’s met het oog op een evenwichtige aanpak van wilde zwijnen jaarlijks een overleg organiseren. Deelnemers aan dit overleg zijn de beheerders van erkende reservaten in hun WBE-werkingsgebied, vertegenwoordigers van de bijzondere veldwachters, de overheden die in hun werkingsgebied bossen of andere domeinen beheren, private bos- en domeineigenaars, de landbouworganisaties en de betrokken gemeenten.

Schade als basis voor overleg

De basis van het overleg wordt gevormd door jaarlijks gemeten gegevens volgens de door de minister bepaalde indicatoren voor schade binnen het WBE-werkingsgebied.

Het overleg wordt gevoerd met het oog op het bereiken van een consensus over de aanpak van de wilde zwijnen in het WBE-werkingsgebied in kwestie. Het overleg heeft minimaal betrekking op het nemen van preventieve maatregelen, op de ruimtelijke en tijdsgebonden aspecten inzake het uitoefenen van de jacht en gezamenlijke beheeracties. Voor het nemen van de juiste maatregelen is het dus van groot belang dat men een correct zicht heeft op de aanwezigheid van everzwijnen en schade.

Momenteel is er in Vlaams Brabant een populatie everzwijnen gekend ten noordwesten van Leuven in de omgeving van Meerdaalwoud, Heverleebos en een aanzienlijk gedeelte van de Dijlevallei. Tot op heden werden nog geen meldingen gedaan over everzwijnen in de Demerstreek, maar op basis van de verspreiding van de wilde zwijnen in Vlaanderen kan dit snel wijzigen. De WBE wenst hierop voorbereid te zijn om schade aan landbouwgewassen te voorkomen.

WBE Demerdal vraagt haar via e-mail (wbedemerdal@outlook.be) op de hoogte te houden als er everzwijnen gezien worden. Zo kan men aangepaste maatregelen nemen.

Zit je met vragen over schade, meldingen of jachtmogelijkheden? Contacteer Nick via 016 28 61 52 of per mail.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: