Meldpunt bacterievuur Vlaams-Brabant

28 april 2022

Sinds december 2019 is bacterievuur niet langer een quarantaine-organisme. Daardoor verdween de algemene meldings- en bestrijdingsplicht van deze planten.

Fruittelers en boomkwekers worden via IPM verplicht om bacterievuur te bestrijden, wat ze bovendien ook doen om te vermijden dat hun bomen afsterven en hele percelen moeten worden gerooid. In particuliere tuinen en openbaar groen is de bestrijding vandaag echter niet meer afdwingbaar. Voor fruittelers is het daarom in bepaalde situaties dweilen met de kraan open omdat de infectie zich snel kan verspreiden.

Symptomen van bacterievuur

Je herkent bacterievuur aan de bruinzwarte verkleuring, verdorring en verschrompeling (als door vuur verschroeid) van bloesems, bladeren en twijgen. Je ziet ook dat jonge scheuten omkrullen en kan slijmdruppels vinden op de plant die eerst wit en later oranje-bruin zijn. Tijdens de winter vallen de aangetaste bloemen en bladeren niet.

Provincie ondersteunt

De provincie Vlaams-Brabant zet zich al jaren mee in bij de strijd tegen bacterievuur. Zo brengt ze jaarlijks de verschillende betrokkenen (gemeente, onderzoek, Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond, telers, Regionale Landschappen en FAVV) samen in een werkgroep bacterievuur. Daar bespreken zij de situatie en bekijken hoe er kan gecommuniceerd en gesensibiliseerd worden.

Zo nemen veel gemeenten de info uit de brochure van de provincie over in hun maandelijks gemeenteblaadje en website. Een ander voorbeeld zijn de demomomenten waarbij onder andere aan groendiensten wordt getoond hoe zij bacterievuur kunnen herkennen en op gepaste wijze bestrijden.

Provinciaal meldpunt

Bij een vermoeden van bacterievuur kan men vanaf nu gebruikmaken van het nieuwe provinciaal meldpunt bacterievuur op www.vlaamsbrabant.be/bacterievuur. De dienst Landbouw bekijkt de informatie die via het webformulier wordt doorgegeven en beoordeelt of het nodig is om over te gaan tot een staalname, die, samen met de labo-analyse, bekostigd wordt door de provincie.

Maak zeker een algemene foto van de (vermoedelijk) besmette plant en een detail van de symptomen als je een melding wil doen. Beschrijf bovendien de locatie zo exact mogelijk, bij voorkeur aan de hand van coördinaten. Door je vinger op de plaats in Google Maps ingedrukt te houden verschijnen de coördinaten bovenaan in het zoekvenster.

Zodra bevestigd zou worden dat het om bacterievuur gaat, zal men de eigenaar de nodige instructies geven om de haard op gepaste wijze te verwijderen en eventueel wijzen op alternatieve planten die geen waardplant voor bacterievuur zijn. De behandeling bestaat meestal uit het wegsnoeien van de besmette delen en verbranden van het snoeisel.