Menu

Meld je schade door overvloedige regen

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
De overvloedige regen zorgde voor heel wat waterroverlast waarbij ook de land- en tuinbouw schade kan ondervinden.

Schade laten vaststellen?

Vanuit Boerenbond hebben we de gemeenten gevraagd de schattingscommissie te activeren. Voor forfaitaire belastingplichtigen is het belangrijk om steeds een verslag te vragen van de schattingscommissie. Dit kan altijd van belang zijn bij het invullen van de belastingaangifte van de inkomsten van 2021. Ook voor telers met een bewijskrachtige boekhouding kan dit later een nuttig document zijn bij het bewijzen van de inkomsten van de boekhouding.

Rampenfonds?

Om bij een eventuele erkenning te kunnen genieten van tussenkomst is het noodzakelijk:

  • een brede weersverzekering afgesloten te hebben voor minimaal 25% van je areaal;
  • te beschikken over een vaststelling van deze schade, hetzij door een schattingscommissie, hetzij door een expert.

Advies

Bij schade nodig je de schattingscommissie uit via een aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging. Richt deze aan de gemeente waar de percelen gelegen zijn. Download hier het briefontwerp. Hierin vermeld je de percelen met de juiste oppervlakte, de ligging, de teelt en de datum en de oorzaak van de schade. Stuur een kopie van je luchtfoto's van de verzamelaanvraag mee zodat de schattingscommissie duidelijk weet op welke percelen ze moeten langsgaan.

  • Neem foto's van ieder perceel met een herkenningspunt (boom, huis, verkeersbord...);
  • Hou alle kosten bij voor eventuele bewarende maatregelen om de oogst te 'redden'.

Mogelijks zijn deze laatste maatregelen niet nodig, maar zijn wel aan te raden uit voorzorg.

Gaat de gemeente niet in op je vraag, vraag dan een schriftelijke weigering zodat je nog tijdig een onafhankelijk landbouwexpert kan aanstellen om alsnog de schade te komen vaststellen.

Reageer nu snel zodat de vaststellingen nog voor de oogst kunnen gebeuren!

Brede weersverzekering

Contacteer je verzekeringsagent als je verzekerde gewassen beschadigd raakten en vermeld de vermoedelijke oogstdatum zodat de expert tijdig kan langskomen.

Vragen?

Heb je hierover nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons dienstbetoon via de advieslijn 016/ 28 61 61.