Boerenbond en Groene kring steunen de protestacties in de marge van de Europese landbouwtop. Zij zullen met een delegatie aanwezig zijn om de Europese beleidsmakers te wijzen op hun verantwoordelijkheid om bestaand en toekomstig beleid in evenwicht te brengen op vlak van economische en ecologische doelen op maat van de boeren.

Maandag 26 februari verzamelen boeren vanuit Europa opnieuw in Brussel. De bezorgdheden van boeren zijn niet weggeëbd, ze zijn hooguit wat gaan liggen.  De landbouwers richten deze keer hun blik op de Europese Unie, het beleidsniveau dat het startpunt is van veel regelgeving die op het bord van de landbouwers terecht komt.

Landbouwministers moeten verder werken op beleidsvoorstellen

Gisterenavond communiceerde de Europese Commissie een voorstel aan de vooravond van de landbouwraad die maandag plaatsvindt.  De Commissie legt een aantal versoepelingen van het GLB voor, onder andere over de verplichte bodembedekking, gewasrotaties en het behoud van permanent grasland. Daarnaast zal de EC de controlemethodes herbekijken om de lasten voor de boeren te verminderen en sneller aanpassingen aan de GLB-plannen beoordelen. Dit zijn belangrijke vragen van boeren, waar Boerenbond en Groene Kring via de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca ook mee voor geijverd hebben bij Europa. Boerenbond en Groene kring kijken nu naar de Europese landbouwministers om verder te werken op deze beleidsvoorstellen.

Het is voor Boerenbond en Groene Kring ook cruciaal dat de Europese Commissie nu snel ook andere Europese verplichtingen buiten het GLB die al van toepassing zijn of in de pipeline zitten onder de loep neemt; de natuurherstelwet die de uitbating van een landbouwbedrijf bedreigt, de industriële emissierichtlijn, de transportrichtlijn en handelsakkoorden zoals Mercosur. Een Green Deal kan niet zonder socio-economische impactstudie en uitzicht op generatievernieuwing. De 4% braaklegging die Europa oplegt, moet op de schop, gezien toegang tot grond in Vlaanderen problematisch is. Het is tijd dat beleid geen eenheidsworst is, maar gemaakt wordt op maat van de lidstaat, regio en vooral op maat van de boer. Geen theoretische ambities maar haalbaar beleid dat boeren helpt over de lat te springen.

Delegatie aanwezig op boerenprotesten

Om deze vragen kracht bij te zetten, zullen Boerenbond en Groene kring met een delegatie aanwezig zijn op de boerenprotesten maandag. Dat wat scheefgetrokken is, rechtgezet moet worden – een grens is overschreden.

Bron: Boerenbond.