Menu

Meer dan mijn kassaticket

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) lanceert deze maand de Seizoensgroente-Challenge in zijn campagne ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’. Want niet alle consumenten hebben alleen maar oog voor de prijs. Integendeel, veel consumenten zijn bereid een faire prijs te betalen voor een eerlijk product. Dat kunnen er meer zijn als de duurzame keuze de gemakkelijkste wordt in de supermarkten. Boerenbond en Landelijke Gilden zetten mee hun schouders onder deze campagne.

Duurzaam consumeren

Rikolto gaat voor een duurzaam landbouwmodel, dat verder gaat dan het gangbare Vlaamse landbouwmodel. Ze zien de verdere verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw liefst een versnelling hoger schakelen. Maar hun houding is steeds positief kritisch en met het nodige begrip voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Zo erkennen ze nadrukkelijk dat duurzame landbouw en voeding steunen op een eerlijke prijs voor de boer. Daarom investeren ze in het zuiden in de versterking van boerencoöperaties. Daarom schenken ze in hun Noordwerking veel aandacht aan de onderlinge verhoudingen in de keten. Ze gaan actief in overleg met ons (de landbouwsector), de voedingsindustrie en de supermarkten en zetten aan tot actie. Dat doen ze steeds rond concrete dingen, die de gangbare praktijken uitdagen maar haalbaar zijn en die bijdragen aan een duurzamere productie en consumptie. Het uitgangspunt is steeds de kracht van de consument om mee het verschil te maken, waarbij ze duurzame voeding – ‘Goed voor de planeet, de boer en de mens’ – uit de niche halen.

Supermarkten meekrijgen

Sinds enkele jaren loopt zo het project ‘Save the Foodture’ van Rikolto. Boerenbond volgt dat mee op vanuit de stuurgroep rond het project. De focus lag in eerste instantie op het verduurzamen van het aankoopbeleid van voedingsbedrijven en supermarkten. Er werd een charter opgesteld met negen aandachtspunten, waaronder een ‘waardige prijs’. De supermarkten wilden graag meestappen in het charter, voor zover het punt van de ‘waardige prijs’ zou vervallen. Daarmee is het initiatief dus vastgelopen.

In een tweede fase gingen een groep consumenten en vertegenwoordigers van supermarkten in gesprek over concrete acties op de winkelvloer, die van de duurzame keuze de gemakkelijke keuze moeten maken. Er werden zeven ideeën uitgewerkt. Eén invalshoek was boeren en consumenten die mee willen investeren in het verduurzamen van de productie van de boer dichter bij elkaar brengen. Ook een betere zichtbaarheid van duurzame producten in het winkelrek, online of met een winkel in de winkel, was een idee. Verder werd gedacht aan groene spaarsystemen, die ook speels uitgewerkt kunnen worden. We sparen of scoren nu eenmaal graag punten, liefst meer dan onze vrienden, waarom niet met het aankopen van duurzame producten? Ook een vrije prijszetting door de klant kwam aan bod. Waarom laat je de klant zelf niet beslissen wat een duurzamer product hem extra waard is? De concrete doorvertaling op de winkelvloer laat op zich wachten. De ideeën sluiten nochtans vaak dicht aan bij initiatieven die supermarkten al genomen hebben. De inzet blijft om supermarkten aan de slag te krijgen met één of meerdere van deze ideeën.

De consument trekt

Onder meer op ons aangeven werd binnen Rikolto ook nagedacht over een vervolgstap. Want er is toch een grote groep mensen – en dus consumenten en klanten – die geven om duurzame voeding en bereid zijn om een faire prijs hiervoor te betalen? Hoe maken we die groep meer zichtbaar? En hoe maken we duidelijk dat er klanten zijn die op zoek zijn naar een supermarkt die een charter rond duurzaam inkopen aangaat, inclusief de faire prijs. De zeven ideeën zijn niet zomaar leuke actietjes, maar handvaten die consumenten zoeken om hun eigen aankopen te verduurzamen. Onder de slogan ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’ wil Rikolto deze consumenten mobiliseren om mee het verschil te maken en een duidelijk signaal te geven aan de supermarkten. Want er is meer dan de laagste prijs alleen, zeker voor wie duurzaam wil consumeren.

We trekken mee

We stappen daarom graag mee met Rikolto om de supermarkten en de consumenten te prikkelen om duurzamer aan te kopen en te consumeren. Het is een van de vele noodzakelijke initiatieven die kunnen bijdragen aan een betere en stabielere prijsvorming. Zij, van hun kant, zullen ons blijven prikkelen om onze landbouwproductie verder te verduurzamen, met de nodige kritische kanttekeningen rond de impact op gezondheid en klimaat van met name dierlijke producten. Al kunnen we elkaar uiteindelijk vinden rond ‘Minder maar beter vlees van bij ons, voor een faire prijs.’

Een week vol seizoensgroenten

Aarzel dus niet om deze week zelf de Seizoensgroente-Challenge aan te gaan. Meld je hiervoor aan op www.meerdanmijnkassaticket.be. Chef Sofie Dumont zorgt voor inspiratie om een week lang te koken met seizoensgroenten. En ja, daar mag dus gerust een lekker stukje vlees van bij ons bij.

Deel deze pagina: