Mastitisonderzoek: medewerking gevraagd

25 februari 2022

De nieuwe Europese diergeneesmiddelenwetgeving legt duidelijk beperkingen op op het gebruik van antibiotica. Preventief gebruik van antibiotica wordt daarbij verboden. Dit heeft implicaties op het gebied van het droogstandsmanagement. Daarbij zal meer en meer ingezet moeten worden op selectief droogzetten. Wanneer en onder welke omstandigheden is het gebruik van antibiotica tijdens de droogstand mogelijk? Welke kengetallen, sneltesten en diagnostische technieken kunnen selectief droogzetten ondersteunen? Hoe koeien met een risico op het ontwikkelen van een klinische uierontsteking detecteren? Wat is de impact van selectief droogzetten op de melkproductie?

In een recent gestart Vlaio-project wil het M-team-UGent, samen met de partners DGZ, Hooibeekhoeve en ILVO antwoorden vinden op deze vragen. De medewerking van de Vlaamse veehouders en de rundveedierenartsen is hiervoor broodnodig.

Vandaar een warme oproep om hier deel te nemen aan de enquête.

Bij deelname aan de enquête kan je een leuke familie-uitstap winnen ter waarde van 200 euro!