Menu

Marktcommentaren week 21

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Elke week bespreken we de marktprijzen uit twee sectoren. Via www.boerenbond.be/markten vind je alle recente marktprijzen. Je kan er eenvoudig zelf overzichten maken van een periode die je kiest. Deze week geven we commentaar bij prijzen van vleesvee, braadkippen en eieren.

Roel Vaes, adviseur Rundvee & Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling, Studiedienst Boerenbond

Vleesvee | Prijzen blijven laag

De prijzen van zwartbonte stierkalveren blijven onder druk staan als gevolg van de exportbeperkingen voor NUKA’s door blauwtong. De prijzen van zwartbonte stierkalveren schommelen rond 75 à 80 euro. De betere kalveren halen 90 euro. Te lichte kalveren zijn niet gewenst. Hiermee staan de prijzen op het laagste peil van de voorbije 5 jaar in deze periode. De prijzen van kruisingstierkalveren schommelen rond 300 euro, die van kruisingvaarzen schommelen rond 180 à 200 euro. Zij hebben het meest last van de exportbeperkingen in het kader van blauwtong. De prijzen van dikbilstierkalveren zijn ook laag, schommelend tussen 650 en 725 euro (voor de betere kalveren).

De prijzen voor volwassen dikbilstieren blijven op het te lage niveau van zo’n 3,30 euro/kg levend of 4,50 à 4,80 euro/kg geslacht. De prijs van jonge stieren onder label zit in de lift en kan gaan tot 5 euro/kg geslacht. Ook de prijzen van de dikbilkoeien blijven laag. Ze blijven relatief stabiel en variëren rond 2,75 à 3,25 euro/kg levend of 4,30 à 4,60 euro/kg geslacht, met enkele uitschieters voor betere dieren. De prijzen van reforme melkkoeien en van mager vee zitten in de lift door een beperkter aanbod. Sinds eind april zijn ze gestegen met 0,01 à 0,02 euro/kg. De prijs voor een reforme melkkoe van het P3-type bedraagt 2,26 euro/kg geslacht. Voor een melkkoe van het O3-type wordt 2,77 euro/kg betaald.

 

Braadkippen | Prijzen stagneren

De notering van Deinze vertoont al een hele tijd een vlak verloop en ook deze week blijven de prijzen onveranderd. Het aanbod is vergelijkbaar met de vorige weken, maar de vraag slabakt wat. Het is wachten op warmer weer dat de vraag een positieve impuls kan geven. Toch moet gezegd worden dat de pluimveemarkten dit jaar beter presteren dan eind vorig jaar voorspeld werd. De export loopt behoorlijk en dat ondersteunt de prijsvorming in belangrijke mate.

Eieren | Markt kent moeilijk verloop

De eiermarkten hebben de voorbije weken al heel wat terrein prijsgegeven en de prijzen gaan nogmaals globaal omlaag. Toch is de marktstemming is al bij al vrij positief. Voor scharreleieren daalt het aanbod. Vanwege de problemen met laagpathogene H3-besmettingen in ons land zijn er kippen uit de leg of worden er geruimd. In de prijsvorming van de bruine scharreleieren, die onveranderd blijft, merken we dat er wat minder eieren op de markt zijn.

De prijzen van de witte scharreleieren, die meer naar de verwerking gaan, dalen verder. In het segment van de verrijktekooi-eieren zijn er momenteel nog voldoende eieren op de markt. Door het dalende aanbod wordt verwacht dat de noteringen stilaan de bodem bereiken. De komende weken wordt een stabilisatie van deze noteringen verwacht.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: