Menu

Marktcommentaren week 20

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Elke week bespreken we de marktprijzen uit twee sectoren. Via www.boerenbond.be/markten vind je alle recente marktprijzen. Je kan er eenvoudig zelf overzichten maken van een periode die je kiest. Deze week geven we commentaar bij de varkens-, biggen- en zuivelprijzen.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling & Roel Vaes, advsieur Rundvee, Studiedienst Boerenbond

Varkens | Chinese vraag geeft de markt vleugels

De voorbije periode kreeg de varkensmarkt duidelijk vleugels, voornamelijk als gevolg van een gevoelige stijging van de vraag vanuit China, waar de productie daalt als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. Verwacht wordt dat de Chinese productie in 2019 maar liefst 9% lager zal liggen dan in 2018. Dat komt neer op een productiedaling met ongeveer 5 miljoen ton, zo'n 5 keer de Belgische varkensvleesproductie. Duitsland, Spanje, Canada, de Verenigde Staten en Denemarken zijn de voornaamste leveranciers van varkensvlees aan China.

De laatste weken is er weliswaar wat minder beweging op de varkensmarkten en er is nu sprake van een marktevenwicht. De varkens groeien goed en dat is te zien aan de licht stijgende aflevergewichten. De komende weken wordt wel verwacht dat de vraag vanuit de exportmarkten zal aantrekken, wat de markt ook verder ondersteunt.

Biggen | Ook hier prijzen in de lift

De prijsstijgingen bij de vleesvarkens hebben ook gevolgen voor de biggenmarkt. De voorbije weken stegen de noteringen. Intussen loopt de vraag naar biggen goed door, omdat er blijkbaar bij de vleesvarkenshouders ook wat meer animo is om biggen op te zetten. Doordat de zeugenstapel eind vorig jaar gedaald is, zijn er momenteel structureel wat minder biggen op de markt. De Belgische noteringen lopen eveneens iets in op de Nederlandse noteringen. De verwachting is dat vraag en aanbod de komende weken wat dichter bij elkaar komen.

Zuivel | Veeleer stabiele prijzen

De officiële Belgische noteringen van de voorbije week voor boter en kaas bedragen respectievelijk 4224 euro/ton en 3300 euro/ton. De prijzen van vollemelkpoeder en mageremelkpoeder zijn licht gestegen. We noteren respectievelijk 3044 euro/ton en 2028 euro/ton.

Op de veiling van Fonterra bewoog de gemiddelde prijs amper (+0,4%). De boterprijs bleef stabiel op 5486 dollar/ton, terwijl de prijzen voor kaas en vollemelkpoeder licht gedaald zijn tot respectievelijk 4217 dollar/ton (-2,4%) en 3249 dollar/ton (-0,5%). De mageremelkpoederprijs is licht gestegen tot 2521 dollar/ton (+2,8%). Met 15.375 ton was het verhandelde volume vrij beperkt.

De melkprijs op de DCA-spotmarkt noteerde vorige week stabiel op 31,50 euro/100 kg. De garantieprijs van FrieslandCampina in Nederland wordt wel opnieuw naar beneden bijgesteld. Voor mei bedraagt hij 35,25 euro/100 kg (-0,75 euro). Ook bij Aware in Nederland daalt de melkprijs voor mei met 1,50 euro/100 kg. De prijzen van de Belgische melkerijen blijven relatief stabiel.  

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: