Menu

Marktberichten op maat

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Marktberichten Boerenbond

Sinds deze week steken de marktberichten in Boer&Tuinder in een nieuw kleedje. Een nieuw gegeven is dat de markttendensen (stijgend, dalend, stationair) weergegeven worden per deelsector, zodat prijsbewegingen gedetailleerder zichtbaar worden. Ook zullen de cijfergegevens wekelijks zo veel mogelijk aangevuld worden met actuele commentaren bij de recente prijsontwikkelingen.

Evolutie varkensprijzen

De varkensprijzen waren de voorbije maand onderhevig aan een duidelijke jojobeweging. Vergeleken met de prijzen van vlak voor Kerstmis, waren ze begin januari met zo'n 6 à 8 cent/kg gekelderd. Vanaf halverwege januari volgde weer een geleidelijke heropleving, die een groot deel van de prijsinzinking wegwerkte. De voorbije week sloeg de onzekerheid op de markt echter nogmaals toe, als gevolg van de plotse sluiting van de Russische markt voor Europees varkensvlees. Het is afwachten hoe de prijsvorming in komende weken daarop zal reageren. Rusland is goed voor zo'n 24% van de Europese varkensvleesexport en werd daarmee de voorbije jaren de belangrijkste Europese exportmarkt.

Varkensprijzen geslacht Varkensprijzen levend

Granen

Op de internationale markten was er de voorbije dagen een lichte prijsstijging. Deze stijging komt er na opeenvolgende prijsdalingen de afgelopen weken. De prijsdalingen hebben de afnemers aangezet om opnieuw tot aankopen over te gaan. Er wordt blijkbaar van uitgegaan dat de huidige fundamentele marktgegevens omtrent vraag en aanbod correct vertaald worden in de actuele marktprijzen.

Braadkippen

Deze week is er een kleiner aanbod van levende kuikens. De afzet van pluimveevlees gaat vrij vlot, maar zou wel wat extra stimulansen kunnen gebruiken. De bouten blijven een zorgenkind, maar de exportmarkt is wat optimistischer gestemd. Door het dalende aanbod, komt er meer vraag naar levende kippen en dat moet resulteren in een stijgende kuikenprijs.

Eieren

Er is sprake van een aantrekkende markt. Het eieraanbod blijft constant, bij een goede vraag. De supermarkten kopen vlot in en de verwerking draait op volle toeren. De noteringen stijgen dan ook over de hele lijn.

Aardappelen

De prijs voor bintje bedraagt meestal 10 euro per 100 kg (excl. btw) voor onmiddellijke levering. Er heerst een rustige marktstemming met weinig transacties. De vraag van de industrie is beperkt. Er is iets meer export, hoofdzakelijk naar Oost-Europa. Voor andere frietrassen wordt in functie van ras en kwaliteit 10 tot 12 euro per 100 kg (excl. btw) betaald, met ook weinig transacties. De pootgoedprijzen zijn verder gestegen en er is een goede vraag. (bron: PCA)

Vanaf 1 april verschijnen de marktberichten ook op de website. Je krijgt dan de prijsevoluties in nagenoeg alle sectoren, aan de hand van overzichtelijke grafieken.