Menu

Maïs rijpt extreem snel af

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) meldt dat de kuilmaïs bijzonder snel afrijpt. Maïstelers houden zich dus best klaar voor een zeer vroege oogst. Men verwacht dat heel wat percelen de komende week al in een oogstrijp stadium zullen komen. Je percelen goed opvolgen en tijdig afspraken maken met de loonwerker is de boodschap. Hier en daar is de oogst van (nood)rijpe maïs vorige week al gestart.

"Nadat een droog voorjaar in 2017 dachten de optimisten onder ons dat we het ergste op dat vlak nu wel gezien hadden. De ongeziene droogte van 2018 deed er helaas nog een serieuze schep bovenop. Heel wat percelen hebben erg geleden onder de droogte en de rendementen zullen zeker lager liggen. In het slechtste geval ontwikkelden er zich geen kolven en halen de planten nauwelijks 1 tot 1,5 meter hoogte. Vaak is dan de opbrengst de oogstkosten helaas niet waard. In iets betere gevallen ontwikkelde er zich een kleine kolf maar kregen de planten het zo zwaar te verduren dat ze veel te vroeg verdroogden. In deze gevallen oogst je best zo snel mogelijk om nog zo veel mogelijk van de reeds lage kwaliteit te redden", aldus het LCV in haar nieuwsbrief.

Maïs in meerdere keren oogsten

Toch is er ook maïs die het ondanks de extreem droge omstandigheden relatief goed deed. Op beregende percelen waar de planten zonder noemenswaardige droogtestress hebben kunnen profiteren van de overvloed aan warmte en zon mag men soms zelfs van recordopbrengsten dromen. We zitten dus met een heel uiteenlopende mix van omstandigheden en van rijpheidstoestand. Het LCV roept maïstelers op hun percelen goed op te volgen en kolven en planten diep genoeg in het perceel te inspecteren.

Velen hebben nog de gewoonte om op één tijdstip te oogsten. Als de variatie in afrijpingstoestand te groot is, zal je nooit een goede oogstdatum kunnen vinden voor alle percelen samen. In de huidige situatie zal je veel kwaliteit (en zelfs opbrengst) kunnen winnen door in meerdere keren in te kuilen. Dit vraagt natuurlijk wat praktische aanpassingen maar als de weersomstandigheden de komende jaren even grillig en extreem zullen blijven, zal het meer en meer een noodzaak worden. Een andere aanpassing die je op termijn veel geld zal bespare,n is te proberen om stelselmatig een voederbuffer op te bouwen. De landbouwers die dit jaar te weinig productie hebben en duur voeder moeten bijkopen omdat ze geen reserves hebben worden zo dubbel getroffen.

Veel variatie in afrijpingstoestand

Net zoals in de praktijk ziet het LCV in haar opvolgingsnetwerk een grote variatie in afrijpingstoestand. Een aantal locaties zoals Sint-Niklaas, Poperinge en Meeuwen zaten op 10 augustus nog enkele procenten onder de 30%. De meeste locaties waar de maïs de droogte enigszins goed heeft doorstaan en waar kolven aanwezig zijn zitten rond de 30%. Andere locaties, onder meer Tongeren, bereikten vorige week al het oogstrijp stadium van 33%. In extreem droge omstandigheden zoals op het proefveld inTongerlo zit met – zelfs met redelijk gevulde kolven – al ver boven de 40%.

De afgelopen week kende men een gemiddelde stijging van het drogestofgehalte van meer dan 2%. De welgekomen regen van deze week de planten zeker geholpen hebben om wat op adem te komen. De stijging in droge stof kan zo wat vertragen, maar de onderliggende afrijping (van de kolven) valt daardoor niet stil. Planten met nog een aantal groene bladeren maar een aantal die door de droogte reeds volledig verdroogd zijn zijn heel gevoelig voor een extreem snelle afrijping.

>> Meer informatie op de website van het LCV

Deel deze pagina: