Menu

Loofvernietigingsdatums in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de data bepaald tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2020 best vernietigd wordt.

Bron: Departement Landbouw en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij deelt de loofvernietigingsdata mee in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen, zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij de data bepaald tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2020 best vernietigd wordt:

  • Voor de vroege rassen: 20 juli
  • Voor de intermediaire rassen: 24 juli
  • Voor de late rassen: 28 juli

Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: