Loofvernietigingsdata van vermeerdering van pootaardappelen

18 juli 2022
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de data bekendgemaakt.