Menu

Limburgse landbouwers informeren zich over natuur

Terug naar Actualiteit
Regio: 
In januari organiseerden we drie namiddagen vorming met als titel ‘landbouw en natuur, een moeilijke evenwichtsoefening’. Om te beginnen met de conclusie: de wetgeving is dermate ingewikkeld dat je onbewust een overtreding kan begaan.

Sandra Werix, consulent dienstbetoon 

Natuurwetgeving

Het spreekwoord “door de bomen het bos niet meer zien” is hier zeker van toepassing. Al heeft de deskundige uitleg van de experte van Inverde, die de natuurwetgeving kwam verduidelijken, enig inzicht gebracht. De kernvraag waar je altijd van moet uitgaan is of het natuurelement dat je wil wijzigen of verwijderen, deel uitmaakt van een bos of niet. Dat bepaalt welke aanvraag je moet indienen en of dit haalbaar is.

Opzoekwerk vereist

Het is heel belangrijk om je goed te informeren vooraleer je actie onderneemt. Enerzijds dien je te onderzoeken onder welke beperkingen je perceel of je natuurelement valt. Je kan veel informatie zelf vinden op www.geopunt.be. De eerste reflex om je te gaan informeren op het gemeentehuis of bij je notaris is goed, maar deze info kan soms onvolledig zijn. Op de website www.natuurenbos.be vind je dan weer een aantal stroomschema’s die je kunnen helpen om de regels te doorgronden.

Voor herhaling vatbaar

Uit de interactie met de deelnemers bleek dat er veel nood is aan kennis hieromtrent. Deze vorming zal komende winter dus zeker herhaald worden.

 

Tip! Tijd investeren en je informeren loont

Informatie opzoeken en je bevragen kost tijd maar de praktijk wijst uit dat het loont. Door te weten wat de beperkingen op je perceel zijn en door de daarbij horende procedures te volgen, vermijd je een overtreding te begaan. Overtredingen betekenen vaak boetes, herstelmaatregelen en zelfs het verlies van een gedeelte van je premies omdat je vergat een gepaste aanvraag in te dienen. Wat kan je zelf vinden ? In je e-loket, via de tegel ‘geoloket landbouw’ kan je allerhande informatie met betrekking tot natuur oproepen door bijkomende lagen aan te duiden. Meer specifieke informatie vind je op www.geopunt.be onder de talloze historische of recente kaarten (zoals bijvoorbeeld de kaart ‘historisch permanent grasland’ onder de catalogus). Op deze website is zo een grote schat aan informatie beschikbaar dat je niet altijd de juiste weg kan vinden. Indien je hulp nodig hebt, kan je je wenden tot je lokale dienstbetoonconsulent.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: