Op de traditionele winterpersmeeting van Limagrain wisten Thomas Truyen en Nele Bonte heel wat nieuws te melden over hun aanbod voor mais en suikerbieten. Het meest bijzondere was toch wel de applicatie Agrility, die de maisteler onder meer helpt om het precieze moment van de maisoogst te voorspellen.

Als we de weersontwikkelingen van de laatste jaren bekijken is er maar één zekerheid: we ondervinden meer extremen. 2022 was droog, maar in 2023 kregen we zowel te maken met een extreem vochtig voor- en najaar als met een droge voorzomer. En die had effect op de ontwikkeling van de mais, onder meer omdat niet alle korrelmais geoogst geraakte voor de zware regen. Thomas Truyen stelde dat het nodig is om de rassenkeuze te maken op basis van meerjarige resultaten.

“En kies rassen die hier in de proeven meeliepen. Veel rassen die in Polen of Bulgarije op de rassenlijst staan en hier wel legaal mogen verkocht worden kunnen wel eens verrassingen opleveren. Het is tekenend dat in België 350 maisrassen verkocht worden, terwijl ze het in Nederland kunnen doen met 50. Kies bij voorkeur voor vroege rassen (FAO 200 tot 230). We zien al jaren in de rassenproeven dat ze gemiddeld dezelfde of zelfs een hogere opbrengst halen dan de latere rassen, en dat met een betere kwaliteit en meer oogstzekerheid!”.

Thomas wees op het rassenaanbod met binnen het LG Animal Nutrition-label enerzijds HDi-rassen met een hoge celwandverteerbaarheid, voor rantsoenen met veel mais, en anderzijds Starplus-rassen. Die laatste zijn rijk aan onbestendig zetmeel en goed bruikbaar in rantsoenen met weinig mais en veel gras. De Hydraneo-rassen hebben een betere wortelontwikkeling. “Dat wapent hen niet alleen beter tegen droogte. 2023 heeft bewezen dat ze daardoor ook beter tegen (te) natte omstandigheden kunnen.”

Maisoogst voorspellen

Om te vermijden dat je bij de loonwerker op een wachtlijst terechtkomt, wanneer je belt om de mais te oogsten, kan Agrility een rol spelen. Zo vermijd je te oogsten bij een te hoog drogestofgehalte. Thomas demonstreerde de webapplicatie Agrility, die de gewasontwikkeling weergeeft op basis van satellietbeelden, maar ook de opbrengst en het ideale oogsttijdstip voorspelt. “Met de vegetatie-index kan je zien welke plekken achterblijven en eventueel een extra bladbemesting toepassen. Het programma werkt met klimaatgegevens op basis van een weerstation dat je zo dicht mogelijk bij jou in de buurt kiest, bodemparameters (% organische stof en de gehaltes aan zand, leem en klei) en vroegheid van het ras. Limagrain heeft een waarnemingsnetwerk en een aantal pilootbedrijven die al met de app werken, om het programma te ijken, met name het koppelen van de satellietinformatie aan effectieve opbrengstgegevens in het veld. Er is een abonnementsformule, maar voor de eerste 25 ha kan je gratis de vegetatie-index opvolgen. Een account kan je aanmaken via ‘Mijn LG’ op de site van Limagrain.

Alternatief voor wintertarwe

Thomas gaf nog mee dat het beter is om niet tot elke prijs wintertarwe te willen zaaien in slechte bodemomstandigheden. “Kies dan beter voor korrelmais, die een beduidend hoger rendement zal opleveren dan zomertarwe.”

Wat voederbieten betreft, blijft Limagrain kiezen voor rode voederbieten. “Die hebben minder snelle suikers dan de hardere suikerbiettypes”, legde Nele uit. “De langere glucoseketens van de suikerbiettypes worden minder snel afgebroken en komen dus minder vlot ter beschikking van de koe. Rialto staat voor de hoogste VEM-opbrengst. Wie toch een voederbiet wil met een iets hoger drogestofpercentage kan het nieuwe ras Foribo kiezen (18% DS). Net als Rialto is het tolerant voor rhizoctonia en ook voor rhizomanie.

Bron: Boerenbond.