Menu

Lijst equivalente maatregelen goedgekeurd

Terug naar Actualiteit
Thema: 
De Vlaamse regering heeft op 29 januari de lijst met equivalente maatregelen goedgekeurd die gelden voor 2021.

Caroline Van der Heyden, adviseur Milieubeleid, Studiedienst

De beoordelingscommissie had over zeven equivalente maatregelen een positief advies gegeven. Van de zeven zijn er vier opgenomen op de lijst. Er wordt gewerkt met een wegingsfactor en niet alle maatregelen tellen voor 100% mee ter vervanging van het inzaaien van een vanggewas. Voor elke equivalente maatregel zijn er bovendien heel wat randvoorwaarden opgesomd. Zo moet je in de verzamelaanvraag (uiterste indiendatum 30 april) aanduiden welke equivalente maatregel je gaat toepassen op welke percelen. We geven alvast een eerste blik op de goedgekeurde maatregelen en de voornaamste randvoorwaarden, want dat zijn er heel wat.

De boetes voor de equivalente maatregelen zijn niet gewijzigd en bedragen dus nog steeds 1000 euro vermenigvuldigd met het volledige doelareaal, indien het doelareaal niet volledig behaald wordt. Het is dus wel belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij het aanvragen van deze maatregelen. Het kabinet heeft ons wel beloofd om deze boeteregeling deze zomer aan te passen, maar we zijn absoluut niet zeker dat dit voor dit jaar in orde zal zijn.

Equivalente maatregel 1. Niet-nitraatgevoelige teelten als hoofdteelt op 80% van het bouwland.

Deze maatregel is een volledige vervanging van de vanggewasverplichting en de bemestingsvermindering. Op minimaal 80% van het oppervlakte bouwland van het bedrijf wordt een niet-nitraatgevoelige teelt als hoofdteelt verbouwd en deze bestaan uit minimaal drie verschillende soorten, elk met minimaal 5% van het totale oppervlakte bouwland. In het najaar wijst de Mestbank één perceel aan van het bedrijf waarop je een nitraatresidubepaling moet laten uitvoeren in jouw opdracht en op jouw kosten en het resultaat moet onder drempelwaarde 1 liggen.

Equivalente maatregel 2. Aanvulling vanggewassen (bij toepassing van de andere equivalente maatregelen 3, 4 of 5). Deze equivalente maatregel maakt dat het inzaaien van vanggewassen mogelijk is, samen met andere equivalente maatregelen.  

Equivalente maatregel 3. Inzaai onbeteelde stroken. Deze maatregel is een vervanging van de vanggewasverplichting en telt mee voor 15%. Deze maatregel kan aangevraagd worden voor percelen met als hoofdteelt sierteelt, boomkwekerij of groenten van groep I of groep II én waarop altijd minimaal 15% van het totale oppervlakte van het perceel bestaat uit één of meer onbeteelde stroken die worden ingezaaid met een vanggewas.

Equivalente maatregel 4. Afvoer oogstresten. Deze maatregel kan toegepast worden voor teelten die oogstresten hebben, zoals sla, spinazie, bloemkool, chrysanten. Als deze teelten geoogst worden na 15 september en uiterlijk binnen zeven dagen na oogsten de oogstresten verwijderd worden van het perceel, geldt dit als alternatief voor de vanggewasverplichting. Het toegekende gewicht hangt af van de teelt.

Equivalente maatregel 5. Wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten in 2021. Deze maatregel is een vervanging van de vanggewasverplichting en telt maar voor twee derde mee. 3 ha wintergranen is dus equivalent met 2 ha vanggewas. Deze maatregel zal volgend jaar weer geëvalueerd worden en geldt daarom enkel voor 2021. De nateelt graan is uiterlijk op 15 november ingezaaid en moet in 2022 als hoofdteelt aangehouden blijven. Voor deze laatste maatregel hebben we heel intensief geprobeerd om dit nog positiever te krijgen. Het eerste voorstel dat voorlag was nog slechter maar men is uiteindelijk geland bij dit compromis.

Meer informatie

Thema: