dcd

Lezingen over toekomst van de landbouw in de polders

28 september 2022

Het Departement Omgeving organiseert binnen het Interreg project SARCC een lezingenreeks over klimaatgerelateerde onderwerpen. Het gaat op maandag 17 en donderdag 27 oktober over de toekomst van de landbouw in de polders. Deze lezingen worden gegeven door Jeroen De Waeghemaeker, Sylvie Fosselle en Sarah Garré van ILVO.

De sprekers gaan dieper in op het volgende onderwerp: de veranderende weersfenomenen maken het de landbouwer niet gemakkelijk. Periodes van lange droogte wisselen af met intensere regenval en geen van beiden zijn goed voor de teelten.

Maar hoe kan de landbouwer zich wapenen tegen de toenemende waterschaarste? De lezingen brengen deze complexe uitdaging in kaart en schetsen een waaier aan adaptatie-opties voor de landbouw in Vlaanderen en de kust: van trager en minder water naar de zee dragen tot lager en efficiënter waterverbruik.

Wie zijn de sprekers?

Jeroen De Waegemaeker en Sylvie Fosselle voeren onderzoek naar het kluwen van spelers in het beleid rond landbouw, water en ruimte. Hun meest recente onderzoek spitst zich toe op de uitbouw van groen-blauwe netwerken op het platteland, met een focus op de hefbomen om deze innovaties te versnellen.

Sarah Garré voert onderzoek naar bodem-water-plant interacties en is actief in het maatschappelijke debat rond water en landbouw. Sarah trekt mee aan de kar bij heel wat initiatieven, waaronder het ontwerpatelier De Droge Delta. Ze heeft een passie voor wetenschapscommunicatie en slaagt erin complexe wateruitdagingen boeiend en helder uit te leggen. 

Praktische info
  • Maandag 17 oktober, Natuureducatief Centrum Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde.
  • Donderdag 27 oktober: Sint-Niklaaskerk Westkapelle, Dorpsstraat 79/A, Knokke-Heist.

Inschrijven kan hier.

Bron: departement Omgeving.