Lessenreeks ‘Boer en bodem’

4 november 2021

Het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen organiseert een lessenreeks ‘Boer en bodem’. Onderzoekers en medewerkers van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) zijn de lesgevers. Er wordt gestreefd naar een interessante combinatie van theorie en praktijk. De lessen gaan over duurzaam bodembeheer (23 november, 14 uur), groenbedekkers (30 november, 19 uur), niet-kerende grondbewerking (7 december, 19 uur), organische koolstof (14 december, 19 uur) en bodemanalyse (21 december, 14 uur).

Praktische informatie

De theoretische lessen vinden steeds plaats op het PCA/PCG, Karreweg 6 in Kruishoutem, de praktische lessen in de regio Vlaamse Ardennen. Je kan de vijf lessen volgen of zelf een keuze maken welke je wil volgen. Inschrijven is verplicht (uiterlijk één dag voor de les) via een van onderstaande websites. De eerste vijftien inschrijvers (per les) krijgen een gratis bodemanalyse.