scs

Leerrijke gesprekken op de eerste editie van het Watercafé

23 juni 2022

Een café met alleen maar water, is maar een triestig geval. Dit was de eerste editie van het Watercafé alleszins al niet. De opkomst was eerder klein maar de gesprekken constructief en leerrijk. De bedoeling is dan ook met elkaar te kunnen spreken alsof je op café zou zitten. Er zullen nog edities volgen van het “Watercafé”.

Dinsdag 14 juni had de eerste editie plaats in het provinciehuis in Hasselt. Het Watercafé is een interactief evenement waarbij verschillende belanghebbende hun meningen en visies met elkaar delen rond de waterproblematiek.

Luisteren en in dialoog gaan

De genodigden waren een gevarieerde mix van land -en tuinbouwers, natuurverenigingen, beleidsverantwoordelijken… Waarbij het doel was om naar elkaars standpunten te luisteren. Op die manier kon er samen in dialoog gegaan worden over oplossingen, mogelijke ideeën voor nieuwe projecten of samenwerkingen.

De dialoog werd opgang gebracht aan de hand van stellingen. De agrarische sector toonde aan waarom water essentieel is en gaf aan welke inspanningen mogelijk en niet mogelijk zijn. Maar de land -en tuinbouwsector is zeker niet de enige sector die water nodig heeft.

Onderstaande stellingen werden besproken:

  • Er is in Vlaanderen voor bepaalde teelten geen plaats meer (water intensieve teelten)
  • Irrigatie draagt niet bij tot de waterproblematiek
  • Vernatting (natuurherstel) is niet de vijand van de landbouwer
  • Infiltratie komt natuur ten goede, maar niet de landbouw
Voer voor dialoog!

Hoe algemeen de droogteproblematiek ook is, een pasklaar antwoord is er niet. Zoeken naar een oplossing is door een veelheid aan factoren steeds maatwerk.
Een gebiedsgerichte benadering met grote betrokkenheid van lokale spelers is zeer belangrijk.

Dit Watercafé ondersteunt het project “Limburgs water, elke druppel telt”. Het gaat om een samenwerking tussen de provincie Limburg en Boerenbond.

Bron: Boerenbond.