Menu

Terug naar Actualiteit >Leerrijke demonamiddag spruitkool


Vorige zaterdag zakten meer dan 200 geïnteresseerden af naar het West-Vlaamse Sint-Baafs-Vijve voor een unieke demonamiddag spruitkool. Op het praktijkveld van telers Rudi en Ria Vandekerckhove met een oppervlakte van 2,5 ha oogstklare spruiten was een demoplatform aangelegd, waar diverse proeven waren aangelegd en een oogstdemonstratie plaatsvond.

De demonamiddag was een gezamenlijk initiatief van Boerenbond, departement Landbouw en Visserij, Ingro, Taco en de proefcentra Inagro en PCG. Zaadhuizen Syngenta, Sanac, Bejo en Hazera en constructeurs Deman, Tumoba en Dauchy-Frimout verleenden hun medewerking.

Na twee opeenvolgende jaren van dalingen realiseerden de telers van telersvereniging Ingro dit jaar een grote volumestijging voor spruitkool. Er werd ook een prijsstijging van 6% op de contracten toegekend. Rudi Vandewiele van Taco overliep de resultaten van een demorassenproef met 20 rassen. Inagro voerde een ziektegevoeligheidsproef uit, waarbij de rassen werden beoordeeld op aanwezigheid van echte meeldauw en botrytis. Tine Maes van Inagro gaf toelichting bij een IPM-proef, waarbij diverse spuitschema’s met elkaar werden vergeleken. De druk van witte vlieg en rupsen was eerder beperkt. Er was wel een hoge druk van bladluizen en een matige druk van koolvlieg. Luc De Reycke van PCG gaf uitleg bij proeven rond stikstofbemesting en het voorkomen van glazigheid. Donald Dekeyser van het ILVO wees op het gebruik van minstens 50%-driftreducerende spuitdoppen, die sinds dit jaar verplicht zijn in het kader van het IPM-lastenboek. Hij gaf ook toelichting bij een demo van een slakkenkorrelstrooier. Tot slot was er veel belangstelling voor de demo’s van de vierrijige spruitenoogstmachines van constructeurs Deman en Tumoba.

Meer informatie over deze demonamiddag lees je in Management&Techniek 22 van 1 december.