Vanden Abeele varkensstal

Leer bij over technieken voor ammoniakreductie in de varkensstal

17 januari 2024

Via dagontmesting en een spoelsysteem in de stal kan je ammoniak en methaan flink reduceren. Op 6 februari bezoeken we twee stallen waar je info en een demo krijgt van de systemen. 

Dagontmesting is een computergestuurd systeem om dagelijks alle mest onder de dieren te verwijderen. Minder hokbevuiling en mestverwijdering leidt tot minder ammoniak- en methaanuitstoot. De mestputten vullen met geurloos water uit mestbewerking in een afgesloten systeem voorkomt het ontstaan van emissie. Tijdens een 'Tour de Boer' op 6 februari bezoeken we twee stallen waar we de werking van deze twee systemen zullen demonstreren en toelichten aan veehouders. 

Ben je erbij?

Heb je interesse in deze demodag? Schrijf je dan snel in! Via onderstaande link vind je meer info over het dagprogramma en de inschrijfmogelijkheden. 

Volkel stal
Dagontmesting

Een varken heeft van nature een bewust mestgedrag. Door het hok goed in te richten, zal het varken gebruik maken van de ingerichte mestplek. Via een vaste en stabiele voersamenstelling kan je bovendien de mestconsistentie en het mestgedrag optimaal houden. Met dagontmesting is er minder hokbevuiling, wat leidt tot minder emissies. Gezondere lucht bij de dieren verhoogt hun welzijn en algemene gezondheid. Dit resulteert dan weer in een sterkere groei, minder slachtafwijkingen, geen antibioticumgebruik en minder vaccinaties. Met dagontmesting kan je tussen de 60 en 85% ammoniakreductie en 90% methaanreductie behalen. 

Total Circulair Farm Concept

Je krijgt geen emissies meer als je mestputten vult met geurloos water en regelmatig aflaat. Dit water ontstaat door mestbewerking in een afgesloten systeem. Het Total circulair Farm Concept van Kamplan heeft zo'n systeem. Daarnaast wordt door middel van biologische mestbewerking stikstof in de mest omgezet naar onschadelijk stikstofgas. Dit gebeurt door het nitrificatie- en denitrificatieconcept. 

Toer de Boer

Met 'Tour de boer' nodigen we veehouders uit om systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking te zien. We geven onder andere toelichting over de voor- en nadelen en het nodige onderhoud. De veehouder ter plaatse deelt z'n ervaring met het systeem. Er is telkens voldoende tijd om vragen te stellen. 

Project RAMBO

'Tour de Boer' is een initiatief van het project 'RAMBO' dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en -welzijn worden bekeken. 

logo rambo